Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier/vernepleier til avdeling rus- og psykisk helse ved Tromsø helsehus

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Sykepleier/ vernepleier til avdeling  rus- og psykisk helse ved Tromsø Helsehus

Er du fleksibel og liker nye utfordringer? Brenner du for Recovery-orienterte tjenester? Da trenger vi deg ved avdeling rus og psykisk helse (ROP) ved Tromsø Helsehus!

Som sykepleier/vernepleier på ROP vil du jobbe aktivt med mennesker med psykisk uhelse/lidelser, og/eller rusavhengighet, i Tromsø kommune. 
ROP er en kommunal institusjonsavdeling med øyeblikkelig hjelp- og korttidsplasser hvor det er gode utviklingsmuligheter og høyt kompetansenivå. Vi jobber både tverrfaglig og i team, og er en avdeling i stadig endring. Vårt mål er å være en Recovery-støttende avdeling som ser muligheter til nytenkning. 

Avdelingen gir et tverrfaglig behandlingstilbud til personer med helseutfordringer knyttet til psykisk helse og/ eller rus. Noen pasienter har i tillegg somatiske utfordringer. Mestringsfokus er en del av vår grunnlagstenkning og reell brukermedvirkning står sentralt. Tilbudet skal sikre det individuelle hjelpebehovet i pasientsituasjonene i de ulike forløpene.
Gjennom aktiv miljøterapi, god kartlegging, koordinering og planlegging av videre oppfølgingstilbud vil du som sykepleier bidra til å gi den enkelte bruker en mulighet til å øke sin livsmestring. Vi har et utadrettet fokus der brukerens individuelle behov for tilrettelegging og oppfølging vektlegges, i samarbeid med andre også utenfor Tromsø Helsehus. Avdelingen har høy faglig kompetanse, døgnkontinuerlig legedekning og består av åtte sengeplasser.  

På Tromsø Helsehus vil du som sykepleier delta i tverrfaglig behandlingsteam sammen med pasient og pårørende, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og lege. Vi har fokus på gode, helhetlige pasientforløp, til det beste for pasienten. Det er tett samarbeid med øvrig kommunalt hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere er primært tilknyttet en avdeling, men det utøves også ressursallokering til øvrige avdelinger ved Tromsø Helsehus.  
Vi arbeider 2 delt turnus, med arbeid hver 3 eller fjerde helg. Vi tilpasser turnusen ut fra egne behov og har en fleksibel turnus

Les mer om Tromsø Helsehus her.
For nyutdannede sykepleiere tilbyr vi stipendordninger mot bindingstid. Du kan lese mer på Tromsø Kommunes hjemmeside.

Våre medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleierfaglig/vernepleiefaglig oppfølging av voksne med rusproblematikk og psykiske lidelser
 • Koordinere oppfølging- og behandlingsansvar, individuelt og sammen med resten av avdelingen
 • Tett samarbeid med aktuelle instanser som fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, samt øvrig kommunalt tjenestetilbud
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter
 • Dokumentasjon i fagprogrammet Profil
 • Fokus på endringsarbeid og troen på endring

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie/vernepleier med norsk autorisasjon
 • For spesialsykepleiere/spesialvernepleier krav om relevant videreutdanning
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Norskkunnskaper på språknivå C1 må dokumenteres. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

Vi ønsker at du har

 • Erfaring innen motiverende intervju (ikke et krav)
 • Kjennskap til Recovery-orienterte tjenester
 • Erfaring med målgruppen, eller fra lignende stilling i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra relasjons- og nettverksarbeid
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglig team
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, faglig motivert og opptatt av å opprettholde et godt faglig tjenestetilbud
 • Du er en god formidler og liker veiledning
 • Du har gode samarbeidsevner og jobber godt både selvstendig og i team
 • Du har god relasjons-kompetanse
 • Du er trygg i rollen som vernepleier
 • Du mestrer og beholder roen i en hektisk hverdag
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Muligheter til faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø
 • Turnus dag/aften med jobb hver 3.helg, eller langvakter hver 4.helg
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til kommunale tilsettingsvilkår
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av fritidsutstyr og hytter m.m.

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter
 • Vi ønsker at du oppgir minst 2 referanser
 • Vi ønsker at du sender dine attester og vitnemål sammen med søknaden

  Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!