Detaljer


Sykepleier/vernepleier/Spesialsykepleier

Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. 
Alderspsykiatrisk avdeling er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år. Avdelingen består av: poliklinikk, enhet for affektive lidelser, enhet for utredning,  ressursenhet for demens / SAMAKS og forskningssenter.
Enhet for affektive lidelser er en tverrfaglig sammensatt enhet. Våre pasienter er i hovedsak over 65 år og hoveddiagnosene er depresjon og angst.  
Vi har nå ledig et 90% vikariat i todelt-turnus for sykepleier/vernepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

Arbeidsoppgaver
- Arbeide direkte med pasienter og pårørende.
- Følge opp behandling og være med å evaluere resultater.
- Tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper.
- Intern og ekstern samhandling.
- Legemiddelhåndtering i hht. gjeldende lover og forskrifter.
- Bidra til å videreutvikle et godt arbeidsmiljø.


 • Kvalifikasjoner
  - Norsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i psykiatri/psykisk helsearbeid/geriatri.
  - Klinisk erfaring.
  - Det er ønskelig med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, men dette er ikke et krav. • Personlige egenskaper
  - Genuint interessert i å arbeide med eldre med psykiske lidelser.
  - Motivert til å delta på fagutvikling.
  - Fleksibilitet og gode samarbeidsevner men også ha evnen til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. 
  - Ha gode kommunikasjonsferdigheter, tålmodighet og empati.
  - Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • Vi tilbyr
  Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
  Faglig og personlig utvikling.
  Lønn etter overenskomst.
  Meget gode pensjonsordning i KLP.
  En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)- bedrift.
  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette


 •