Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / vernepleier søkes til alderspsykiatri

Offentlig forvaltning

Avdeling for alderspsykiatri er en spesialisert avdeling, som retter sin virksomhet mot personer med psykisk lidelse som debuterer i eldre år. 
Avdelingen består av: poliklinikk, enhet for affektive lidelser, enhet for utredning og ressursenhet for demens.

Ressursenheten for demens har fem døgnplasser for personer med diagnostisert demens sykdom hvor psykiatriske symptomer og utfordrende adferd er fremtredende.

Enheten har ledig 2 x 100% vikariater for autorisert sykepleier eller autorisert vernepleier. Vikariatene er ledig fra d.d til 14.01.24.

Arbeidsoppgaver:

Utøve og dokumentere helsehjelp i tråd med gjeldende krav og lovverk
Systematisk kartlegging og utredning av personer med demens og utfordrende atferd
Utføre miljøtiltak
Bidra til godt samarbeid med pårørende
Samarbeid med kommuner og andre samarbeidspartnere
Ansvarsvakt i avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse eller eldreomsorg med vekt på psykisk helse
 • Ønskelig med erfaring innen demensomsorg, utfordrende atferd og somatikk
 • Erfaring med bruk av ulike kartleggingsverktøy
 • Erfaring med bruk av terapeutisk konflikthåndtering

Personlige egenskaper:

 • Du har gode fagkunnskaper og er engasjert i faget
 • Du utfører dine arbeidsoppgaver selvstendig, og tør å ta egne avgjørelser, men balanserer dette i samarbeid med kolleger
 • Du er fleksibel og tar ansvar
 • Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Du har gode IKT-kunnskaper
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du har et helhetlig blikk på driften 

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • En utfordrende jobb med store utviklingsmuligheter
 • Tre fagdager årlig i tillegg til kurs
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP


  Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.