Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier natt 100% 

Offentlig forvaltning

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

Vi ser etter deg som liker å jobbe i team, ha primærkontaktansvar og se bedringsprosesser for våre pasienter!

Vi er en lukkede psykoseseksjon med 12 døgnplasser. Seksjonene gir behandlingstilbud til personer med psykoselidelse. Seksjonene har fokus på recoveryorientert tilnærming hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et liv som er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av de begrensninger lidelsene forårsaker. Seksjonene mottar pasienter primært fra akuttseksjonene, og målet med oppholdet er kartlegging, utredning, behandling og planlegging av utskrivelse. Fra høsten  2019 ble pakkeforløp innført, og hver pasient vil ha et eget behandlingsteam bestående av sykepleier og/eller vernepleier, psykiater og/eller psykolog, helsefagarbeider og sosionom som sammen skal bidra til en profesjonell og effektiv behandling og pasientforløp. Vi jobber tett med behandlingsapparatet i kommunene, fleksible ambulante tjenester (FACT-team), distrikts psykiatriske sentre (DPS) og pårørende for å sikre god og rask utskrivning til eget bosted eller annet behandlingstilbud. Vårt mål for behandlingstid/liggetid er 12 uker. Seksjonen er i et harmoniseringsprosjekt sammen med seksjon psykose A hvor vi arbeider for å samordne daglige rutiner, møtestruktur og pasientforløp. Seksjonen deltar også i Bedre pårørende samarbeid prosjekt ledet av FoU. 
Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Sykehuset består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser og egen seksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). I tillegg et bredt poliklinisk tilbud. Vi samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus.  

Vi er opptatt av nærledelse, være tilgjengelige og støttende for våre ansatte og skape et godt arbeidsmiljø. Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Som nyansatt hos oss vil du bli tatt godt imot og delta på vårt opplæringsprogram. Det er mulig å søke om videreutdanning innen psykisk helsearbeid.
Vi søker etter deg som har interesse for fagfeltet, er engasjert, har evne til å motivere og bidra til endring og utvikling. 
Blakstad sykehus ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune med tilgang til strand og båthavn. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har ansattparkering på området. Vi har egen fritidsavdeling som tilbyr turer og aktiviteter for våre pasienter, eget treningsrom som kan disponeres av både pasienter og ansatte, samt utleie av båt og kajakker. Vi har 1 barnehager på sykehusområdet, og det er mulighet for å søke om personalbolig.  
I 2025 flytter vi til nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Vi har ledig 100 % fast natt stilling med arbeid hver 3.helg.  Stillingen kan deles i 2 50 % stillinger.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Arbeidsoppgaver:

Som sykepleier/ vernepleier på Seksjon psykose B vil du ha ansvar for:

 • Utarbeide behandlingsplaner og iverksette miljøterapeutiske tiltak
 • Observere og dokumentere
 • Administrere medisinsk behandling
 • Støttesamtaler
 • Arbeide i tverrfaglig team
 • Koordinere seksjonen ved ansvarsvakt          
 • Bistå Seksjon psykose A ved behov

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Er utdannet på høgskole/universitetsnivå innen sykepleie eller vernepleie
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.
 • Gode IKT ferdigheter
 • Førerkort klasse B

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet psykisk helse og rus
 • Har tilleggsutdanning innen psykisk helse og eller rus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du liker å jobbe tverrfaglig og i team
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Har godt humør og et ønske om å bidra til vårt gode arbeidsmiljø
 • Har evnen til å lede medarbeidere på ansvarsvakter 

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et sykehus som dekker mange fagområder og pasientgrupper. Hos oss får du delta i store fagmiljø, og vi har mange muligheter internt.
 • God opplæring til nye kolleger, gjennom egne kompetanseplaner for nyansatte og ledere.
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland!
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger.