Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barneseksjonen er inne i et spennende utviklingsarbeid. Vi trenger nå flere medarbeidere og søker etter sykepleier/vernepleier/miljøterapeut

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus er en avdeling med bred og høy faglig kompetanse. Barneseksjonen ved BUPA består av 4 enheter; en døgnenhet, en dagenhet, hjemmesykehus og en aldersovergripende nevropsykiatrisk enhet. Barneseksjonen driver tverrfaglig og evidensbasert utredning og behandling i en arenafleksibel modell. Vi samarbeider tett med 1. og 2. linjetjenesten og på tvers av vår egen seksjon og avdeling. Barneseksjonen samarbeider også med en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Barne- og ungdomspsykiatri er et satsningsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Barneseksjonens døgnenhet tilbyr individualiserte behandlingsløp med mulighet for familieinnleggelser. Sentrale behandlingselementer er miljøterapi, familieterapi, systemarbeid og individualterapeutiske tiltak. Familieinnleggelser kan inngå i utrednings- og/eller behandlingsløpet.

For å bedre tilbudet til barn som trenger våre tjenester utvider vi nå det elektive behandlingstilbudet ved døgnenheten fra 5-døgn til 7-døgn. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i enhetens utviklingsarbeid.

Vi søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi har nå ledige stillinger knyttet til turnus og helgejobbing. 

 • 2 sykepleiere/vernepleiere/mijøterapeuter til 21.13 % fast stilling. Hver andre helg; dag og aften p.t.
 • 1 sykepleier til 66,67 % fast stilling. Dag, aften og hver tredje helg p.t.
 • 2 miljøterapeuter, en med spesialutdanning og en uten spesialutdanning, til 100 % vikariater. Dag, aften og hver tredje helg p.t. Vikariatet med spesialutdanning er ut 2022 og vikariatet uten spesialutdanning er ut juni 2023. Begge med mulighet for forlengelse.

Er du student innenfor relevante fagområder, så må du søke de ledige helgestillingen (sykepleier/vernepleier vil bli prioritert). 

Spesifiser hvilken stilling du søker på.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Jf. Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Somatiske og psykiatriske observasjoner og behandling
 • Vurdere og gjennomføre tiltak knyttet til medisinering og medisinske prosedyrer
 • Miljøterapeutiske oppgaver (samtaler, observasjoner, igangsetting av tiltak, utvikling av det miljøterapeutiske tilbudet)
 • Planlegge og justere behandlingstiltak i samarbeid med øvrige medlemmer i tverrfaglige team
 • Samarbeide med og veilede skole, førstelinjetiltak og andre aktuelle instanser
 • Delta i enhetens fagutvikling

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis autorisert sykepleier eller vernepleier
 • Relevant etter-/videreutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid innen psykisk helse, fortrinnsvis barn og unge vil vektlegges
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du har:

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Kapasitet til å stå i krevende arbeidssituasjoner
 • Struktur, men også er fleksibel og løsningsfokusert
 • Evne og vilje til å bidra til et positivt og godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Forståelse for at du jobber i en stor og kompleks organisasjon  

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og faglige utfordringer
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag