Detaljer


Sykepleier / Vernepleier med videreutdanning

Ved Ungdomsseksjonen, psykisk helse, Akutt døgnbehandlingsenhet ,Upa, har vi fra 01.01.2020 ledig 70 % fast stilling som sykepleier / vernepleier med videreutdanning. Enheten tar imot pasienter for øyeblikkelig hjelp som eneste akuttenhet for ungdom i Oslo. Hovedmålgruppen er 13-18 år, men vi tar også imot barn i akutt krise. Enheten har fem plasser, og er godkjent for tvungent psykisk helsevern. I det miljøterapeutiske arbeidet vil man som sykepleier / vernepleier være en del av teamarbeid for en enkelt pasient, få ansvar og oppgaver i forhold til innlagte pasienter, samt ha ansvar for å lede og koordinere vakten.

Ungdomsseksjonen er en av 4 seksjoner i Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Stillingen innebærer turnusarbeid dag / kveld og arbeid hver 3.helg.

Jf. Helsepesonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinsansvarlig og ansvarlig for andre sykepleieroppgaver
 • Man må påregne å gå ansvarsvakter ved enheten 
 • Planlegge, koordinere og gjennomføre forordnet behandling
 • Utarbeide gode behandlingsplaner og individuelle planer i samarbeid med pasientansvarlig lege/psykolog og teamet for øvrig, og utøve god miljøterapi
 • Delta med psykoedukasjon og veiledning av pasienter og deres pårørende
 • Delta i avdelingens fagutvikling , veiledningsgrupper og internundervisning 
Kvalifikasjoner
 • Søker må være godkjent sykepleier eller vernepleier med videreutdanning
Personlige egenskaper
 • Du liker å jobbe med ungdom og familier, er fleksibel og trives med til dels høyt tempo i hverdagen
 • Personlig egnethet som engasjement for arbeidet, godt humør, evne til å sette egne grenser og mestre hektiske arbeidsdager 
Vi tilbyr
 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Meget god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • En arbeidsplass som er en innkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Spesialisert miljø med høy fagkompetanse
 • Gode muligheter for fagutvikling
 • Omfattende veiledningstilbud