Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier med stedfortrederfunksjon

Offentlig forvaltning

Er du sykepleier/vernepleier med lederambisjoner? Sikkerhetsseksjon 1 søker etter sykepleier/vernepleier med stedfortrederfunksjon.

Sykehuset Østfold, Kalnes er plassert i Sarpsborg kommune i Østfold. Sykehuset ligger sentralt plassert i forhold til E6, hvor det er lett å komme til både med bil og buss. Bussen stopper rett utenfor sykehuset. Vi er en stor og velfungerende arbeidsplass. Vi har to sikkerhetsseksjoner ved sykehuset og Sikkerhetsseksjon 1 er en av ni funksjonsinndelte døgnseksjoner i psykiatrisk avdeling. Sikkerhetsseksjon 1 har åtte sengeplasser og samarbeider nært med sikkerhetsseksjon 2, og øvrige seksjoner i avdelingen.  

Sikkerhetsseksjonene har en spesialistfunksjon innenfor retts- og sikkerhetspsykiatri, og tilbyr behandling til pasienter med alvorlig psykisk lidelse og voldsproblematikk. Seksjonene tilbyr utredning og behandling etter pakkeforløp sikkerhetspsykiatri. Behandlingen foregår i et kontrollert og støttende miljø, og inneholder en kombinasjon av miljøterapi, legemiddelbehandling, samtaleterapi, fysisk aktivitet og familiearbeid. Seksjonen samarbeider tett med andre nivåer i helsevesenet og påtalemyndigheten for å sikre en trygg stabilisering og rehabiliteringsprosess.  

Seksjonen ledes av seksjonsleder, og er tverrfaglig sammensatt med blant annet sosionom, fagutviklingsrådgiver,  psykologspesialist, overlege og et godt kvalifisert miljøpersonell hvor vi arbeider i team. Seksjonen holder et høyt faglig nivå med fokus på kompetanseheving og utvikling. Seksjonen har fokus på forebygging, og har et godt og trygt arbeidsmiljø hvor en trives på jobb. Inkludering og mye humor er viktig om du skal jobbe hos oss. 

Stillingen som stedfortreder innebærer å være en støttefunksjon og samarbeidspartner for seksjonsleder. I seksjonsleders fravær har man ansvaret for daglig drift i  seksjonen. Stillingen krever interesse for ledelse, tilstedeværelse  og ivaretakelse av seksjonens behov.  Det ligger også i stillingen å drive med strukturert kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi ber om at du i søknadsteksten forteller kort om hvorfor du passer til denne stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Stedfortreder for seksjonsleder
 • Lederstøtte 
 • Følge opp delegerte administrative oppgaver fra seksjonsleder
 • Samarbeid med Bemanningsavdelingen
 • Gat og arbeidstidsplanlegging
 • Sikre forsvarlig bemanning
 • Ansettelse og oppfølging av vikarer i samarbeid med seksjonsleder
 • Oppfølging av seksjonens daglig drift
 • Ordinære oppgaver som sykepleier/vernepleier 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring med administrative oppgaver
 • Kunnskap om Gat og turnusarbeid
 • Gode IKT kunnskaper 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner, og evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til helhetstenking
 • Du har en god faglig vurderingsevne, arbeider målrettet og strukturert
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Positiv og løsningsorientert 
 • Personlig egnethet vil vektlegges 

På grunn av at utfordrende og fysisk krevende situasjoner som kan oppstå med pasientgruppen, legger vi vekt på evne til å håndtere slike situasjoner.

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagområde
 • Høyt faglig nivå
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tilbud om veiledning i egen gruppe
 • Velferdsordninger 
 • Funksjonstillegg
 • Kronetillegg
 • 9 ekstra fridager som kompensasjon i året
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.