Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier m/videreutdanning i psykisk helse og rus

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • FAT er en del av akuttkjeden i psykisk helsevern ved Ahus og har vaktfunksjon for det geografiske området som tilhører Follo DPS.
 • Oppdraget er å håndtere direkte henvendelser fra mennesker i akutte psykiske kriser og/eller henvendelser fra deres pårørende eller andre samarbeidspartnere.
 • Teamet jobber alltid parvis og møter gjerne pasienten og pårørende på deres hjemmebane. 
 • Vi kartlegger pasientens aktuelle livssituasjon for å identifisere forhold av betydning for den kliniske tilstanden. Vi foretar tentative diagnostiske overveielse av psykisk lidelse inkl. skadelig bruk/avhengighet av rusmidler, og vi foretar selvmordsrissikovurderinger. Mange pasienter er i akutte livskriser.
 • FAT kartlegger pasientens ressurser og mestringsstrategier og ønsker  å legge til rette for dialog i et familie- og nettverksperspektiv. Vi er pliktige til å kartlegge barn som pårørende til psykisk syke. Vi tilbyr også barnesamtale når det er aktuelt.
 • Vi forsøker å redusere og forebygge innleggelser på sykehusnivå. Gjennom tilgjengelig og tilpasset akutt hjelp kan FAT bidra til gode og forsvarlige kriseløsninger for pasienten, f.eks gjennom ambulant poliklinisk krisetilbud.
 • Akutteamet er ansvarlig for innleggelser og oppfølging av pasienter ved to korttidsplasser ved lokal døgn seksjon. I tillegg har vi et godt samarbeid med de lokale legevaktene.
 • Har pasientene behov for akutthjelp ved psykiatrisk avdeling på Nordbyhagen så jobber vi for en best mulig innleggelse.

Kvalifikasjoner:

 • Søker sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helse og rus
 • Det er ønskelig med erfaring fra både akutt og generell psykiatrisk praksis. Erfaring fra krise/traumearbeid og arbeid med rus og avhengighet er et pluss
 • Mangfoldet av problemstillinger i dette arbeidet krever en eklektisk tilnærming/holdning
 • Det er påkrevd med gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med kognitiv utdanning

Personlige egenskaper:

 • I et tverrfaglig team er det viktig  er det viktig med relasjonskompetanse; fokus på å være en lagspiller
 • Evne til å lytte og å undre seg er nødvendige egenskaper i samhandling med både pasienter, pårørende og kolleger
 • Evne til selvrefleksjon
 • Være respektfull og ha en empatisk forståelse
 • Være "transparent" og dele kunnskap og ferdigheter og gjøre kollegene gode
 • Ha en fleksibel, tilpasningsdyktig, raus og oppmerksom innstilling
 • Ha stor arbeidskapasitet
 • Håndtere perioder med høyt stressnivå og uforutsigbarhet, og samtidig opprettholde ro og rasjonell håndtering
 • Være tydelig og klar og ha kommunikative ferdigheter
 • Godt humør og respektfull humor er viktig

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr det samme til deg som vi krever av deg
 • Godt arbeidsmiljø
 • I tillegg vil du få mange utfordrende oppdrag som sikrer at du får brukt fagligheten din
 • Follo DPS har felles opplæringsplan for alle medarbeidere
 • Mulighet for videreutdanning
 • Videre får du ta del i Ahus sine velferds ordninger og er du en togpendler får du en 5 minutters gange til å fra stasjonen hver dag
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag