Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

74,77 % fast stilling ledig fra 26.06.2023
Gjeldende turnus er for tiden dag og kveld med arbeid hver 3. helg. 

Psykosebehandling 1 er en av ni døgnseksjoner i Psykiatriske avdeling og har beliggenhet på Sykehuset Østfold, Kalnes i Sarpsborg kommune. Vi behandler i hovedsak pasienter med rusutløste psykoser/forvirringstilstander med behov for øyeblikkelig hjelp. Seksjonen har til sammen 11 sengeplasser, og pasientene har i gjennomsnitt 25 liggedager.  Behandlingen vi tilbyr er individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold, familiearbeid og motivasjonsarbeid rettet mot rusbehandling.

Vi har et tett samarbeide med de øvrige seksjonene i psykiatrisk avdeling, og vi jobber ut mot kommunene, DPS, TSB, pasientboliger og øvrige behandlingsinstitusjoner utenfor sykehuset. Vi tilstreber en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn og andre samarbeidspartnere. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med seksjonsleder, stedfortreder, sosionom, fagutviklingsrådgiver, spesialister i psykiatri, psykologspesialist, LIS, aktivitør og godt kvalifisert miljøpersonell bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og øvrige miljøarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø. Flere av miljøterapeutene har videreutdanning i psykisk helsearbeid og/eller annen relevant videreutdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarsvakt
 • Arbeid i team med oppgave å skape trygghet og bedring for pasientene gjennom ulike miljøterapeutiske tiltak
 • Administrering av legemidler
 • Dokumentasjon
 • Hovedansvar for 2 - 3 primærkontakter, utarbeide og oppdatere behandlingsplaner fortløpende og koordinere samarbeide rundt pasienten
 • Jobbe tverrfaglig, både internt og eksternt
 • Veiledning og motivasjonsarbeide
 • Veiledning av nyansatte og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier / vernepleier med norsk autorisasjon
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk vil bli vektlagt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper:

 • Trygg på deg selv og robust av natur
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til helhetstenkning
 • Positiv og løsningsorientert
 • På grunn av fysisk og psykisk krevende situasjoner som kan oppstå med pasientgruppen, legger vi vekt på evne til å håndtere slike situasjoner
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • En spennende og variert jobb i et engasjert og godt tverrfaglig miljø
 • Fokus på forbedringsarbeid
 • Introduksjonsprogram med fadderordning
 • Faglig påfyll gjennom kurs, internundervisning og fagdager 
 • Veiledning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.