Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Vernepleier

Offentlig forvaltning

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling (TSB) i Halden, søker etter 2 nye medarbeidere som ønsker å jobbe med legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av personer med rusavhengighet. En av stillingene vil være tilknyttet FACT Halden, som er et samarbeidsprosjekt mellom TSB, DPS og Halden kommune.  

TSB Halden er en av 5 ruspoliklinikker i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold. Teamet er tverrfaglig sammensatt med lege, psykologer, vernepleiere, sosionomer og helsesekretær. Vi er samlokalisert med psykisk helsevern og barne- og ungdomspsykiatrien på Haldenklinikken. For den som ansettes i stillingen som er tilknyttet FACT, vil hovedarbeidsområde være FACT.  
 

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av pasienter i LAR, med særlig fokus på tverrfaglig samarbeid på tvers av forvaltningsnivå 
 • Klinisk arbeid med pasientgruppen og deres pårørende
 • Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bidra til å utvikle poliklinikkens arbeid i samsvar med forskrifter og faglige retningslinjer
 • Veiledningsansvar ovenfor ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Aktiv deltakelse i internt utviklingsarbeid og planlegging
 • For søkere til stilling i FACT team, er ambulant/ arenafleksibel tilnærming, en viktig faktor i arbeidet med pasienter med ROP-lidelser

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Vernepleier med norsk autorisasjon kan også søke
 • Videreutdanning i rus og/ eller psykisk helsearbeid er ønskelig, men ikke et krav
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må inneha førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon, evne til grensesetting og tydelighet
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et lite og trivelig arbeidsmiljø
 • Engasjerte kolleger i et eget LAR team
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.