Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/vernepleier

Offentlig forvaltning

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:

 • En seksjon i Arendal som består av fire døgnenheter og en poliklinikk.
 • En seksjon i Kristiansand som bestå av 7 døgnenheter og 2 poliklinikker.
 • En seksjon HAVO med enhet i Arendal og Kristiansand.

Enhet 7.2 er en lukket døgnenhet i Kristiansand for utredning og behandling psykoser. Enheten har 8 døgnplasser. De fleste pasienter kommer fra akuttpsykiatrisk enhet og er stort sett innlagt på tvang. Det kan da ofte være utredning eller behandling av psykose, men vi har jevnlig andre lidelser, personlighetsproblematikk eller rus i tillegg. Du må regne med å møte utfordrende atferd og vi trenger en «robust arbeidstaker». Vi jobber meget tverrfaglig med psykolog, lege, sykepleiere /miljøpersonale i tett samarbeid.

Vi har ledig:

 • 100 % stilling, fast, sykepleier/vernepleier arbeid p.t natt, hver 3. helg, samt 2 ekstra helger pr. år. Oppstart 01.09.2022.
 •  61 % stilling fast, sykepleier/vernepleier, arbeid p.t natt, hver 3. helg, samt 2 ekstra helger pr. år. Oppstart etter avtale. 

Ved intern ansettelse vil en annen stilling kunne bli ledig. Oppgi i søknaden dersom det er av interesse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie,- og miljøterapeutiske oppgaver.
 • Utredning og behandling av pasienter med psykose.
 • Kartlegge voldsrisiko.
 • Medikamenthåndtering.
 • Elektronisk sykepleiedokumentasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier eller vernepleier 
 • Det er ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid, gjerne etter,- og videreutdanning innen SEPREP, Vivo eller rus,- og psykiatri.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du arbeider selvstendig og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeid. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega som evner å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Vi ønsker oss en medarbeider som har gode samarbeidsevner og som trives med å arbeide tverrfaglig og som bidrar positivt inn i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift.
 • Utfordrende og variert arbeid.