Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Vernepleier 100% fast 

Offentlig forvaltning

Avdeling for TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har spesialisthelsetjenesteansvar for pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse i befolkningen i Innlandet i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven og rusreformene. Avdelingen har som mål å innfri intensjonene i rusreformen og å yte tjenester etter gjeldende lovkrav.Avdelingen består av 5 enheter fordelt i Innlandet, med virksomhet på Sanderud og Reinsvoll.

Enhet for familie har et regionalt ansvar for familier der en eller flere voksne har utfordringer knyttet til samtidig rus- og psykisk lidelse. Barna er fra 0-6 år. Enheten har 10 regionale plasser.

Som medarbeider i vår enhet vil du være med å jobbe i et tverrfaglig team. Du vil bli delaktig i det daglige behandlingstilbudet, enten det være seg i enkeltsamtaler eller gjennomføring av gruppetilbudet vårt. Dine oppgaver vil bestå av sykepleiefaglige/vernepleierfaglige oppgaver, miljøterapi og primærkontakt for enkelte pasienter.
Stillingen er i turnus dag/ kveld og hver 3. helg.

Vårt teoretiske grunnlag er kognitiv terapi, mentalisering, traumeforståelse og tilknytningsteori.

Stillingen er ledig fra 1 August med mulighet for tidligere tiltredelse. 

Ved interne omrokkeringer kan andre stillingsprosenter bli ledige

Noe kjøring må påregnes, førerkortklasse B

Stillingene krever politiattest.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/Vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor områder som rus/ psykiatri, kognitiv miljøterapi, gruppeterapi, familieterapi eller arbeidserfaring innen rusfeltet

Personlige egenskaper:

 • Interesse for rus og psykiske lidelser samt et barnefaglig perspektiv
 • Fleksibilitet og samarbeidsvilje for og oppnå felles mål
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor betydning
 • Evne og vilje til å samarbeide om mål og å oppnå resultater
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Nysgjerrighet og interesse for fagfeltet 

Vi tilbyr:

 • Et spennende fagområde
 • Faglige utfordringer innen et sammensatt og utfordrende fagfelt.
 • Entusiastiske medarbeidere i et trivelig arbeidsmiljø
 • Et høyt faglig nivå 
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. 
   

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.