Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  23.04.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1593324
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier ved Fengselhelsetjensten, Halden fengsel

100 % fast stilling som sykepleier fra september 2019. Stillingen har dagtid med arbeid hver 4. helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune tildeles et årlig tilskudd fra Helsedirektoratet, for å yte helsetjenester til innsatte i Halden fengsel. Dette kalles importmodellen og skal sikre helsepersonell en fri og uavhengig rolle som behandlere i fengsel. Kriminalomsorgen er den statlige etaten som har ansvaret for driften av Halden fengsel og de har døgnbemanning. Kriminalomsorgen er en stor samarbeidspartner og har mange ansatte med forskjellige arbeidsoppgaver. I den daglige driften av Halden fengsel, legges det vekt på aktivitet for innsatte. Innsatte i fengselet har tilbud om skole, arbeidsdrift, rusmestringsenhet og forskjellig programvirksomhet. Også andre offentlige og private aktører leverer forskjellige tjenester til innsatte.

Fengselshelsetjenesten disponerer en egen avdeling inne i Halden fengsel som kalles Helseavdelingen, sammen med spesialisthelsetjenesten Halden DPS og tannlegetjenester fra Østfold fylkeskommune. I Fengselshelsetjenesten er det ansatt leger, sykepleiere og fysioterapeuter.

Målsettingen for kvalitet og funksjonalitet er meget høy. Derfor er vi helt avhengige av et stabilt, samarbeidende team bestående av dyktige medarbeidere. Ser du deg selv inn i dette er du hjertelig velkommen til å søke på stillingen. Det er meget viktig at du har en genuin interesse og motivasjon for å jobbe med dette fagfeltet med de rammebetingelser/arbeidsforhold et fengsel innebærer.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av innsatte
 • Ta imot, registrere og vurdere nyinnsatte
 • Ta og analysere enkle blod- og urinprøver
 • Medisinhåndtering
 • Andre oppgaver i henhold til arbeidsplaner
 • Dokumentasjon
 • Tverrfaglig samarbeid

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisert sykepleier/spesialsykepleier
 • Minimum 3 års klinisk erfaring
 • Har erfaring/videreutdanning fra relevante fagfelt slik som fengselshelse, akuttmedisinsk sykepleie, rus og/eller psykisk helsearbeid
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper og fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper: 

 • Har et sterkt faglig engasjement, er positiv og liker å ta ansvar
 • Er dyktig på samarbeid, god på riktige prioriteringer, vurderinger og beslutninger
 • Er stabil, arbeider strukturert og effektivt
 • Er opptatt av og vektlegger god praktisk kompetanse
 • Vil være en medspiller som samtidig spiller andre gode
 • Faglig dyktig og engasjert.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnet vil vektlegges

 

Generelle betingelser:

Det er krav om tilfredsstillende politiattest (utvidet) ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Lønn etter lov og avtaleverk

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.