• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4232809
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier til ØHD

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

ØHD søker sykepleier-kollega til 100% fast stilling på dag/aften

ØHD skal ivareta det lovpålagte tilbudet om øyeblikkelig hjelp-plasser i kommunen og har inntak av pasienter hele døgnet fra blant annet fastlege og legevakt. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5). Dette danner grunnlaget for «i stedet for» sykehusbehandling.  Tilbudet skal være like godt som, eller bedre enn, innleggelse i sykehus. Det allmennmedisinske innholdet i tilbudet ivaretas av ØHD overlege. Avdelingen har 9 senger. 

På Helsehuset vil du som sykepleier delta i tverrfaglig behandlingsteam sammen med pasient og pårørende, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og lege. Vi har fokus på gode, helhetlige pasientforløp, til det beste for pasienten. Det er tett samarbeid med øvrig kommunalt hjelpeapparat og spesialisthelsetjenesten.  
Sykepleiere er primært tilknyttet en avdeling, men det utøves også ressursallokering til øvrige avdelinger ved Helsehuset. 

I Tromsø Kommune tilbyr vi ulike stipend-ordninger for deg som snart ferdig utdannet, eller nyutdannet, sykepleier. Du kan lese mer om disse her.
Mer informasjon om Helsehuset og våre ulike avdelinger finner du her.

Helsehusets medarbeidere er ansvarlige og selvstendige, og sammen bygger vi en kultur preget av respekt, åpenhet, mot, anerkjennelse og tillit. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter med ulike indremedisinske og kirurgiske diagnoser
 • Lede og koordinere det daglige pasientarbeidet
 • Tett samarbeid og tverrfaglig oppfølging med aktuelle instanser (fastleger, legevakt, spesialisthelsetjenesten, kommunalt tjenestetilbud)
 • Kliniske sykepleieroppgaver: Motta, kartlegge, observere og starte behandling
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie med norsk autorisasjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Norskkunnskaper på språknivå C1. Gjelder ikke søkere med skandinavisk språk som morsmål

  Vi ønsker at kandidaten har:

 • Erfaring fra primærhelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere
 • Erfaring med å arbeide i tverrfaglige team
 • Gjerne relevant videreutdanning

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, kreativ og engasjert.
 • Du kan samarbeide og kommunisere med mennesker på ulike nivå i og utenfor organisasjonen.
 • Du er serviceorientert og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Du er god til å veilede og motivere.
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø og har godt humør.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Muligheter til faglig utvikling.
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og innovativt miljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg.
 • Mulighet for særavtale med langvakter på helg eller arbeid annenhver helg
 • Bedriftshelsetjeneste.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av friluftsutstyr og hytter m.m. 

  Annet  
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju eller sendes sammen med søknad.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.
 
 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  08.12.2021
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4232809
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE