Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier til fast stilling og vikariat 

Offentlig forvaltning

Vi søker tre sykepleiere som er interessert i fagfeltet geriatri. Stillingene som er ledig er fra 57,58 til 80% fast stilling og et 80% vikariat med mulighet for forlengelse. Stillingene har tredelt turnus og jobb hver tredje helg p.t. Stillingene er ledig fra 05.09.22.

Vikariatet er fra 5.9-22- 28.10.22.

Akuttgeriatrisk sengepost er en akutt indremedisinsk sengepost (20 senger) med spesialkompetanse i å behandle eldre pasienter med sammensatte (somatiske, kognitive, psykiske og sosiale) problemstillinger. Behandling og utredning av akutte (og relevante kroniske) sykdommer, forebyggende arbeid, tidlig rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Inntakskriterium (til akuttgeriatrisk sengepost) er diagnosen akutt funksjonssvikt som innebærer utvikling av delirium (tap av kognitiv funksjon), falltendens (tap av postural kontroll), inkontinens eller ernæringssvikt/ dehydrering i løpet av de siste to ukene forut for innleggelsen.

Eldre menneskers organreserver kan være svekket i betydelig grad, og respons på en akutt sykdom er langt mindre organspesifikk enn hos yngre. Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for å behandle denne pasientgruppen tilbyr akuttgeriatrisk enhet helhetlig, tverrfaglig og teambasert utredning, behandling og tidlig rehabilitering (med minimum lege/ spesialist i indremedisin og geriatri, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut med relevant kompetanse/ erfaring innefor geriatri). I tillegg omfatter teamet ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. Tverrfaglig vurdering i akuttgeriatrisk enhet («comprehensive geriatric assessment», CGA) bidrar til redusert dødelighet, bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, bedret kognitiv funksjon og redusert behov for institusjonsopphold.

Har du lyst å bidra i dette spennende arbeidet?

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleieoppgavene er å identifisere og behandle relevante problemstillinger og risikofaktorer hos akutt syke geriatriske pasienter
 • Dette innebærer å planlegge og iverksette tiltak som ivaretar pasientens grunnleggende behov etter målrettet kartlegging av pasientenes funksjonsnivå
 • Arbeidet er fokusert på pasienter og pårørende og er dessuten kjennetegnet av et tett samarbeid med det tverrfaglige teamet samt primærhelsetjenseten

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning i geriatri eller annen aktuell videreutdanning
 • Spesiell interesse for eldre
 • Erfaring fra å jobbe tverrfaglig er en fordel
 • Kunnskaper/ erfaring fra å jobbe akutt, gjerne innen andre medisinske fagfelt
 • Kunne være gruppeleder 

Personlige egenskaper:

 • Positiv, løsningsorientert og obervant
 • Lærevillig, opptatt av egen og seksjonens utviklingspotensial
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner, jobbe i team og selvstendig. Evne til samhandling og samspill (pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Selvstendighet, med evne til å tenke selv, ta ansvar og ta initiativ
 • Trygg på seg selv. Kunne stå i situasjoner 
 • Gode kommunikasjonsevner der man trives med å snakke med andre og kunne relatere seg til andre mennesker ( pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Fleksibel
 • Strukturert og effektiv
 • Åpen for nye utfordringer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift
 • Godt, spennende og givende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid i en spesialisert indremedisinsk enhet
 • Fokus på forbedringsarbeid og kompetanseheving, pågående prosjektarbeid med involvering av de ansatte
 • Seksjonen er tett tilknyttet forskningsenheten som er betydelig bidragsyter i OUS
 • Ønsker du å jobbe i en godt etablert geriatrisk seksjon, er dette stedet for deg
 • Opplæring vil bli individuelt tilpasset etter erfaring og behov

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.