Detaljer

 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  27.09.2020
 • Sted:
  TROMSØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSØ
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3150645
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier til avdeling Teaterkvarteret

Ønsker du å utvikle deg faglig som sykepleier? Vil du være med på spennende utvikling i tjenesten for utviklingshemmede?  
 
Omsorgstjenesten Sørøya starter spennende fagutviklingsarbeid i 2020. Vi skal styrke det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi etablerer fagforum, felles medisingruppe, faste fagdager, målrettet videreutdanning, mentorordning, fast individuell fagtid osv.
Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på forebygging i miljøarbeidet/miljøbehandlinga, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentral.

 
Teaterkvarteret er en avdeling hvor vi prøver ut det nye konseptet boligklynge. 12 brukere bor i ordinære leiligheter i et lite geografisk område og med hjelp ut fra en personalbase på Teaterkvarteret. Høsten 2018 utvidet vi avdelingen og 10 nye beboere flyttet inn i nye leiligheter. Våre tjenestemottakere er unge voksne med lett psykisk utviklingshemming. Tjenestemottakerne har ulike utfordringer knyttet til utviklingshemming, multifunskjonshemming, Down syndrom, Asperger, ADHD og psykiske lidelser. Vårt arbeid er med på å skape en meningsfylt hverdag for våre beboere, med fokus på mestring av å bo selvstendig. Avdelingen gir tjenester individuelt og i gruppebaserte aktiviteter. Vi tilbyr spennende og variert arbeid hvor man utfordres faglig på mange områder. 
 
1 x 100 % fast sykepleier.

Arbeidsoppgaver
 • Du vil jobbe sykepleierfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. I tillegg vil du jobbe med mennesker som har stor somatiske utfordringer og sykdommer.
 • Du må kunne jobbe systematisk i forhold til komplekse utfordringer hvor man er i stand til å se sammenheng mellom somatiske sykdommer, smerter, almenntilstand, kognitiv svikt, utfordrende atferd mv.
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på enheten. 
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på det enkelte menneske, dets livsførsel og utfordringer.
 • Du skal arbeide strukturert, planmessig sammen med bruker og nettverket rundt han/henne.
 • Du skal samarbeider med andre, som fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor, fagpersoner mv.
 • Du må kunne være veileder for studenter, elever og lærlinger.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som sykepleier kreves. 
 • Arbeidet krever at du jobber i turnus, med arbeid hver 3 helg.
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må ha førerkort klasse B.
Personlige egenskaper
 • Vi søker en engasjert, lydhør og entusiastisk medarbeider som har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Vi forventer at du kan balansere ditt eget fag og brukernes ønsker, for å finne gode løsninger og målsettinger. Du skal være en ressurs for avdelingen hvor din sykepleierfaglige kompetanse kommer frem, der du bruker ditt kliniske blikk og gode observasjoner.
 • Vi forventer høy grad av samarbeid innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med.
 • Vi vektlegger personlig egnethet ved tilsetting.
Vi tilbyr
 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling) 
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, brukere og pårørende. 
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Nyutdannede sykepleiere eller sykepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.

 

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.