Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier til avdeling Kveldrovegen

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Ønsker du å utvikle deg faglig som sykepleier? Vil du være med på spennende utvikling i tjenesten for utviklingshemmede?  


Omsorgstjenesten Sørøya startet spennende fagutviklingsarbeid i 2020. Vi har styrket det faglige arbeidet i enheten og på avdelingene. Vi har etablert fagforum, felles medisingruppe, faste fagdager, målrettet videreutdanning, mentorordning, fast individuell fagtid osv. Vår enhet gir tjenester til utviklingshemmede i alle aldersgrupper. Fremover vil vi ha størst fokus på forebygging i miljøarbeidet/miljøbehandling, og i dette arbeidet vil kompetanse på habilitering, mestring og selvstendiggjøring være sentral.

Kveldroveien er en boenhet for 5 voksne beboere i alderen 26 til 60 år, med nedsatt fysisk og psykisk funksjonsevne. De har egne leiligheter med variert behov for hjelp 24 timer i døgnet.  Personalet har ulik kompetanse, og vi jobber tverrfaglig i avdelingen. Vi har et godt arbeidsmiljø med stabilt personale som har jobbet ved avdelingen i mange år. Ca. 1/3 av personalet som jobber på Kveldroveien er menn.
Vårt mål i avdelingen er at beboerne skal ha en meningsfylt og forutsigbar hverdag med jobb og fritid, og kunne gjøre det folk vanligvis gjør ellers i samfunnet. Fokuset er på miljøterapeutiske tiltak knyttet opp mot omsorg, adferd og epilepsi.      

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil jobbe sykepleierfaglig med mennesker som har utfordringer knyttet til utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser og eventuelle tilleggsdiagnoser. I tillegg vil du jobbe med mennesker som har stor somatiske utfordringer og sykdommer.
 • Du må kunne jobbe systematisk i forhold til komplekse utfordringer hvor man er i stand til å se sammenheng mellom somatiske sykdommer, smerter, almenntilstand, kognitiv svikt, utfordrende atferd mv.
 • Du skal observere, veilede, sette i gang tiltak, evaluere, utføre medisinskfaglige oppgaver og bidra til tverrfaglig arbeid på enheten. 
 • Vi utfører vedtaksfestede tjenester med fokus på det enkelte menneske, dets livsførsel og utfordringer.
 • Du skal arbeide strukturert, planmessig sammen med bruker og nettverket rundt han/henne.
 • Du skal samarbeider med andre, som fastlege, spesialisttjenesten, forvaltningskontor, fagpersoner mv.
 • Du må kunne være veileder for studenter, elever og lærlinger.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier. 
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
 • Du må ha førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker en engasjert, lydhør og entusiastisk medarbeider som har gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Vi forventer at du kan balansere ditt eget fag og brukernes ønsker, for å finne gode løsninger og målsettinger. Du skal være en ressurs for avdelingen hvor din sykepleierfaglige kompetanse kommer frem, der du bruker ditt kliniske blikk og gode observasjoner.
 • Vi forventer høy grad av samarbeid innad i personalgruppen og utad mot de vi samarbeider med.
 • Vi vektlegger personlig egnethet ved tilsetting.

Vi tilbyr:

 • Et godt og tverrfaglig team med god kompetanse. 
 • Fagtid i turnus (både i form av fagdager, fagforum og egenutvikling) 
 • Mulighet for selvstendig og spennende arbeid der man samarbeider med fagpersoner, brukere og pårørende. 
 • Et godt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
 • Lønn etter gjeldende lokale rammer
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av hytte og friluftsutstyr m.m.  
 • Gode muligheter for egen fagutvikling, i form av kurs og/eller tilrettelegging for videreutdanning i henhold til kompetanseplan.
 • Nyutdannede sykepleiere eller sykepleierstudenter som er i siste år, kan tilbys kr. 50.000 som en engangssum mot to års bindingstid.

Annet 

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse
 • Oppgi 2 referanser.
 • Stillingen forutsetter at du jobber i turnus med dag, aften og helgevakter. Vi er fleksible og kan se på ulike turnusløsninger.
 • Søknad med vedlegg og attester sendes elektronisk via Webcruiter.