Detaljer

 • Søknadsfrist
  02.04.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Sykepleier
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  2
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  681247

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier/sykepleierstudenter søkes til enhet sykehjem

Vil du bli med inn i en spennende fremtid?

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet sykehjem Halden består av Iddebo sykehjem, Solheim senter og Karrestad sykehjem og eldresenter

Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vårt mål er å ha fornøyde medarbeidere som kan bruke og utvikle sin kompetanse sammen med et tilretteleggende og synlig lederskap. Enheten er tilknyttet både fag- og kvalitetsrådgiver, trivselskoordinator og mange frivillige, og vi tilstreber en aktiv omsorg for våre beboere.

Karrestad sykehjem og eldresenter er en avdeling med 20 somatiske langtidsplasser og 10 omsorgsboliger. Avdelingene skal flytte inn i det nye senteret på Bergheim som skal stå klart våren 2019 og vil ha plass til 96 pasienter. Karrestad sykehjem og eldresenter er en aktiv avdeling med stabile, dyktige medarbeidere, og vi har egen sykehjemslege som er tilgjengelig hver dag på dagtid.

Vi tilstreber å utøve somatisk behandling på et høyt faglig og kvalitativt nivå.  Da vi ønsker å styrke vår avdeling med flere sykepleiere (gjerne spesialsykepleiere), søker vi etter nye medarbeidere som bidrar til en positiv utvikling for å møte dagens og fremtidens utfordringer. 

Vi har følgende stillinger ledig:

- Sykepleier 80% fast stilling

- Sykepleier/ sykepleierstudent (2. eller 3. års) 20,66 % fast helgestilling (hver 2. helg)

Vi har også behov for flere sykepleiere/sykepleierstudenter som tilkallingsvikarer ved behov.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Line Rigan tlf. 995 98 992 eller mail: line.rigan@halden.kommune.no 

Vi tilbyr:

- Faste stillinger, med turnus dag/kveld

- Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning

-Tillegg på 10.000,- på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi

 - Mulighet for videreutdanning

- Tilrettelagt for etisk refleksjon i hverdagen

- Deltakelse i utviklingsprosjekter med god veiledning fra fag- og kvalitetsrådgiver, samt forsker som er tilknyttet

 enheten.

- Internundervisning innen flere fagområder og gode tverrfaglige/etatlige nettverk

- God mottakelse, nødvendig opplæring og støtte, samt et spennende fagmiljø med utviklingsmuligheter.

- Mulighet for overnatting

Vi ønsker:

- Autoriserte sykepleiere (gjerne med etter- og videreutdanning) og/eller sykepleierstudenter

  (2. eller 3.års studenter)

- Faglig engasjement

- Gode kommunikasjonsevner, positive holdninger og gode samarbeidsevner

- Stabile medarbeidere

- Gode bidragsytere til et positivt arbeidsmiljø

 - Menn oppfordres til å søke

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

For mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmeside 

http://halden.kommune.no/helseogomsorg/enhet_sykehjem/Sider/side.aspx

For ytterligere informasjon kontakt enhetsleder Anniken Nilsen, mobil +47 412 724 41,

www.anniken.nilsen@halden.kommune.no

Vi innkaller til intervju fortløpende.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside- www.halden.kommune.no- Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Kontaktperson

Line Rigan, Avdelingsleder, mobil: 99598992, line.rigan@halden.kommune.no

Anniken Nilsen, Enhetsleder enhet sykehjem, mobil: 41272441, Anniken.Nilsen@halden.kommune.no


: