Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialutdannet sykepleier/ vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning

Offentlig forvaltning

Har du gode samarbeidsevner og brenner for å gi omsorg til mennesker i krise? Vi søker dyktige medarbeidere

Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets verdigrunnlag; respekt, faglig dyktighet, tilgjengelighet og engasjement.

Ved Klinikk for psykisk helse, Enhet D, er vi på utkikk etter sykepleier/spesialutdannet sykepleier/vernepleier/vernepleier m/spesialutdanning til følgende stillinger:

 • 80 % natt

Stillingene har p.t nattturnus med arbeid p.t hver 3.helg samt to ekstra helger pr.år.

Ved intern ansettelse, vil annen stilling/stillingsbrøk kunne bli ledig. Vennligst oppgi om dette er av interesse i søknaden. Da kan dagtidsstilling også bli ledig.

Enhet D er en lukket døgnenhet i Arendal for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med alvorlige psykoselidelser. Enheten har 10 døgnplasser. 
Å være ansatt hos oss innebærer å ha ansvar for egne pasienter, utarbeide behandlingsplan og bidra til at våre pasienter får behandling preget av kontinuitet og kvalitet.

Du vil gå ansvarsvakter på natt. Vi søker deg som er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner. Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter, kunne håndtere stress og evne å ha et godt overblikk i krevende situasjoner.

Psykiatrisk sykehusavdeling har ansvar for de spesialiserte tjenestene innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen på Agder. Avdelingen har enheter lokalisert nært opp til de somatiske avdelingene i både Arendal og Kristiansand. Avdelingen er en av åtte avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus.

Psykiatrisk sykehusavdeling består av tre seksjoner:

En seksjon i Arendal som består av fire enheter.
En seksjon i Kristiansand som består av syv enheter.
Seksjon for Voksenhabilitering som består av to enheter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrativ funksjon:
  • Fungere som ansvarsvakt
  • Fungere som pasientansvarlig sykepleier
  • Administrere medisiner
  • Opplæring av nytilsatte etter prosedyre
  • Veiledning, oppfølging og vurdering av studenter

 

 • Faglig funksjon:
  • Utøvelse av eget fag i samsvar med enhetens faglige retningslinjer og seksjonens målsetting
  • Ansvarlig for egen læring og utvikling, faglig oppdatering, deltakelse i aktuelle kurs, konferanser og møter.
  • Dokumentere i sykehusets elektroniske pasientjournal
  • Planlegge og koordinere sykepleie og forordnet behandling til pasienten
  • Veilede og undervise pasienter og deres pårørende
  • Delta i enhetens veiledningsgruppe og seksjonens internundervisning
  • Plikt til å melde fra om forhold som kan ha konsekvenser for pasientsikkerhet eller medfører faglig uforsvarlighet

 

 • Samarbeidsforhold:
  • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i enheten og i seksjonen forøvrig.
  • Samarbeid med pårørende, annet aktuelt nettverk og samarbeidspartnere for å planlegge behandlingsforløp og utskrivelse
  • Ansvarlig for å medvirke til et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Må være autorisert sykepleier/vernepleier
 • Ønskelig med videreutdanning innenfor fagfeltet
 • Det er en fordel med erfaring fra arbeid med psykose lidelser.
 • Det er en fordel med kunnskap om andre samhandlende tjenesteytere.
 • Det er positivt om du har erfaring fra andre deler av psykisk helsevern.

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Trives med å jobbe tverrfaglig.
 • Evne til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Engasjert.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift.

Vi tilbyr:

 • Et meget godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver.
 • Fokus på fag og fagutvikling.
 • Internundervisning, kurs og veiledning.
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.