Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier / spesialutdannet sykepleier

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling for innbyggerne i Oslo. Avdelingen er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (akuttmottak, poliklinikk, avgiftning og døgnbehandling). I tillegg har avdelingen omfattende koordineringsansvar overfor de private institusjonene og er en sentral faglig rådgiver i Helse Sør-Øst. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en del av avdelingen, samt engasjement i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer herunder SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) ved UiO.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har ansvar for døgnbehandling av voksne rusmiddelavhengige pasienter og tilbyr et differensiert og tverrfaglig behandlingstilbud. Seksjonen er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Enheten har sengeposter med henholdsvis 7, 6 og 2 døgnplasser, og er tilrettelagt for pasienter som er i behov av et lite behandlingsmiljø, samt pasienter med opphold etter HOL §§ 10-2, 10-4. Vi jobber etter anerkjente metoder og bruker kognitiv atferdsterapi og motiverende intervju som standardmetoder.
Vi har ledig 50 % fast stilling som sykepleier  natt. Stillingen har arbeid hver 3. helg.  

Arbeidsoppgaver

Ivareta det sykepleiefaglige ansvar og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning og behandling av pasienter og pårørende

Assistere og koordinere medisinsk og annen helsefaglig behandlingsvirksomhet, herunder medikamenthåndtering                           

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier

Miljøterapeutisk kompetanse

Videreutdanning innen rus- og avhengighetsproblematikk eller psykisk helsevern ønskelig

Erfaring fra arbeid med pasientgruppen vil bli vektlagt, i tillegg til personlig egnethet, samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter  

Personlige egenskaper

Engasjement for pasientgruppen

Høye faglige standarder

Lysten på nye erfaringer og kunnskap

Vi tilbyr

Et vitalt og engasjert tverrfaglig miljø

Ansvar for en variert pasientpopulasjon Kompetanse innen Motiverende Intervju og kognitiv atferdsterapi

 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 70.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier