Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier til barnemottak og barneovervåkning

Offentlig forvaltning

Vi søker erfarne sykepleiere/spesialsykepleiere til Barneovervåkningen og Barnemottak med minimum 4 års erfaring fra sengepost for barn, akuttmottak eller fra overvåkningsenhet.

Det er ledig 1 fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier i 80-100 % i Barnemottak og 1 fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier  i 80-100 % stilling tilknyttet Barneovervåkningen.

På Barneovervåkningen får du en spennende og variert arbeidshverdag. Vi har en bred pasientgruppe, med diagnoser som respirasjonssvikt, ketoacidose, kramper, forgiftninger, elektrolyttforstyrrelser og mye mer. Du vil jobbe med avansert medisinteknisk utstyr i overvåking av vitale funksjoner hos de akutt/kritisk syke barna. 

Barnemottak er akuttmottak for barn og ungdom mellom 0-18 år, og tar imot barn og ungdom med akutt behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Pasientene våre kommer for vurdering for innleggelse med ortopediske, kirurgiske og barnemedisinske diagnoser.

Hos oss kan du forvente en variert arbeidshverdag. Vi er et stort og engasjert arbeidsmiljø, med fokus på best mulig omsorg for akutt sykle barn og ungdom og deres familier. Faglig utvikling for våre ansatte legger vi stor vekt på, med blant annet fagdager, simuleringstrening, årlig sertifisering i bruk av medisinteknisk utstyr og individuelle kompetanseplaner. Dette skal tilsammen være med på å øke din faglige trygghet. Vi har et godt kollegialt samarbeid, som bidrar til et trygt lærings- og arbeidsmiljø.

Barneovervåkningen og barnemottak samarbeider tett med de andre seksjonene i Barne- og ungdomsklinikken samt med de andre akutt og overvåkingsenhetene på Ahus.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og vurdering av barn 
 • Behandling av akutt syke barn
 • Overvåkning av kritisk syke barn
 • Pårørende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • 3 delt turnus med helgearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleiere (barnesykepleie, intensiv sykepleie eller anestesi) eller sykepleiere med bred erfaring ( minst 4 år) fra sykehus
 • Søkere med erfaring fra overvåkingsenheter og akuttmottak med erfaring vil prioriteres.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Den som får stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til raske omstillinger
 • Faglig nysgjerrighet og lyst til videre utvikling
 • Evne til å prioritere
 • Evne til å takle stress og til tider høyt tempo

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag