Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier / Spesialsykepleier med fagansvar

Offentlig forvaltning

Er du opptatt av det akuttmedisinske faget? Ønsker du å være med på å videreutvikle akuttmottaket og få til en kompetanseheving hos kollegaer? Da kan denne stillingen være noe for deg og du kan være den rette for oss.

Fra august 2022 har vi 2 ledige 100 % stillinger som sykepleier med fagansvar. Stillingene er kombinasjonsstillinger med 50 % fagansvar og 50 % som sykepleier i akuttmottak.

Mye av tiden vil være bedside opplæring med kollegaer og arbeidsoppgaver som vil bli fordelt blant annet utifra interesseområder og behov. Det inngår også i arbeidsoppgavene et ansvar for undervisning, simulering og ulike sertifiseringer.

Vi søker etter deg med stort engasjement for faglig utvikling og fagopplæring. Vår seksjon er i stadig endring og vi fokuserer til en hver tid på nytenkning og forbedring.

I stillingen inngår det et samarbeid med fagutviklingsrådgiver i akuttmottaket, men også med fagansvarlig sykepleier i observasjon og akuttkirurgi.

Seksjon akuttmottak har ca. 130 medarbeidere og vi jobber tverrfaglig innenfor en rekke fagområder. Alle yrkesgruppene hos oss har fokus på faglig kompetanse og utvikling, og vi legger stor innsats i å forbedre pasientforløp og pasientflyt til beste for pasientene.

Til akuttmottaket kommer pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp, og akutt kritisk syke pasienter. Derfor søker vi etter deg som har solid erfaring som sykepleier, fortrinnsvis med videreutdanning i akuttsykepleie. Hvis du ønsker deg utfordringer, faglig utvikling og et tett samarbeid med mange flinke kollegaer anbefaler vi deg å søke!

Ved spørsmål kontakt Camilla Amundsen i uke 26-28, Yvonne Vik Jonassen i uke 29-31.

Arbeidsoppgaver:

 • Stimulere til utvikling hos den enkelte medarbeider, være pådriver for faglig vekst og utvikling i seksjonen
 • Opplæring av medarbeidere
 • Veilede og undervise medarbeidere i faglige oppgaver bedside.
 • Gjennomføre årlig fagsamtaler og lage faglige utviklingsmål sammen med medarbeider
 • Utarbeide og gjennomføre årlig kompetanseplan 
 • Koordinere og legge til rette for opplæring av nyansatte, studenter og hospitanter
 • Planlegge og tilrettelegge for interne fagdager og eksterne kurs i samarbeid med seksjonsleder og stedfortreder
 • Sørge for at referat fra kurs blir lagret i mappe på avdelingsområde, eventuelt lagt frem
 • Være delaktig i ulike tverrfaglig prosjekter
 • Være ansvarlig for ulike områder og oppgaver som vil bli fordelt blant annet utifra interesseområder og behov.
 • Ta del i seksjonens prosedyrearbeid
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Være en positiv rollemodell

Kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis videreutdanning i akuttsykepleie
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • God på samarbeid med kollegaer
 • Kommuniserer godt med kollegaer og pasienter/pårørende
 • Liker nye utfordringer og har tillit til andres og egne avgjørelser
 • Evner å jobbe fleksibelt og i et høyt arbeidstempo
 • Har personlig og faglig trygghet, og evner å arbeide selvstendig
 • Har et faglig engasjement, er nysgjerrig og ønsker faglig og personlig utvikling
 • Ønsker å bidra til å videreutvikle vårt akuttmottak til beste for pasienten

Vi tilbyr:

 • Spennende administrative og kliniske arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig utvikling og påvirkning av drift i akuttmottaket
 • Fleksibel turnus/ønsketurnus: Gjeldende turnus er for tiden arbeid hver 3. helg
 • Undervisningsdager i turnus
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.