Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/spesialsykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker etter deg som har lyst til å jobbe i et givende, meningsfylt og faglig utviklende miljø. Du som vil jobbe med barn og bidra til at de og deres familier får best mulig behandling og pleie ved kritisk sykdom.

Flere av våre flotte sykepleiere går fra høsten 2022 av ut i videreutdanning og vi har derfor ledig 2 faste stillinger som sykepleier/spesialsykepleier i 80-100%, samt 1 vikariat i 80-100% stilling tilknyttet Barneovervåkningen.
Barneovervåkningen på Ahus åpnet i 2018, etter ny norsk standard. Høsten 2020 flyttet vi inn i nye lokaler og utvidet da overvåkingskapasiteten til akutt og kritisk syke barn. Vi har nå 3 barneovervåkningsplasser, og i høysesong øker vi til 6 plasser. 

Hos oss får du spennende og varierende arbeidshverdag da vi har en bred pasientgruppe, med diagnoser som respirasjonssvikt, ketoacidose, kramper, forgiftninger, elektrolyttforstyrrelser og mye mer. Du vil jobbe med avansert medisinteknisk utstyr i overvåking av vitale funksjoner hos de akutt/kritisk syke barna. 
Vi er et stort og engasjert arbeidsmiljø, med fokus på best mulig omsorg for barn og familier med ulike behov. Vi har også et høyt fokus på faglig utvikling for våre ansatte, med blant annet fagdager, simuleringstrening, årlig sertifisering i bruk av medisinteknisk utstyr og individuelle kompetanseplaner, som alle skal være med på å øke din faglige trygghet. Vi har et godt kollegialt samarbeid, som bidrar til et trygt lærings- og arbeidsmiljø.

Barneovervåkningen samarbeider tett med de andre seksjonene i Barne- og ungdomsklinikken samt med de andre overvåkingsenhetene på Ahus.

Ved interne ansettelser, vil det kunne åpne seg muligheter for vikariatstillinger i seksjonen.

Håper du vil søke, og bli en del av den flotte gjengen på barneovervåkningen!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak og vurdering av barn 
 • Behandling av akutt syke barn
 • Overvåkning av kritisk syke barn
 • Pårørende arbeid
 • Tverrfaglig samarbeid
 • 3 delt turnus med helgearbeid

Kvalifikasjoner:

 • Spesialsykepleiere (barnesykepleie, intensiv sykepleie eller anestesi), Sykepleiere med bred erfaring fra - barneavdeling kan vurderes
 • Søkere med erfaring fra overvåkingsenheter vil prioriteres
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Den som får stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til raske omstillinger
 • Faglig nysgjerrighet og lyst til videre utvikling
 • Evne til å prioritere
 • Evne til å takle stress og til tider høyt tempo

Vi tilbyr:

 • Introduksjonsprogram med teoriundervisning, sertifisering og veiledet pasientarbeid
 • Individuell kompetanseplan, simuleringstrening og fagdager
 • Varierte dager med høyt tempo og høyt faglig nivå
 • Arbeidsplass med inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av de gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag