Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/ psykiatrisk sykepleier

Offentlig forvaltning

DPS Strømme døgnenhet er en åpen enhet som har tilbud for pasienter med midlertidig behov for døgnbehandling. Enheten samarbeider med poliklinikkene om å gi et helhetlig psykiatrisk behandlingstilbud. Det gis tilbud om behandling av alle typer psykiske lidelser. Mange pasienter legges inn fra egen bolig etter søknad fra fastlege, mens andre kommer direkte fra sykehusavdelingene i Kristiansand. Behandlingen tilpasses den enkeltes behov. Døgnenheten har 25 sengeplasser. DPS Strømme er lokalisert på østsiden av Kristiansand. 
For mer info om oss, trykk her

Vi har ledig 1 x 100% fast stilling som sykepleier/ psykiatrisk sykepleier. Arbeidet består av dag-/kveldsturnus, med arbeid p.t. hver 4. helg + 2 helger i året. Ved intern ansettelse vil andre stillingsbrøker kunne bli ledige. Vennligst oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeidsoppgavene er i stor grad pasientrelaterte i form av tilretteleggelse og utførelse av miljøterapi for pasienter med ulike psykiske utfordringer som er i behov for døgninnleggelse.
 • Støtte- og/eller terapisamtaler, deltagelse i flerfaglige møter og kontakt med hjelpeapparatet i førstelinjetjenesten, samt mottak, innskriving og utskriving av pasienter er en naturlig del av hverdagen og innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid.
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Erfaring fra psykisk helsefagfeltet
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid på DPS
 • Grunnleggende IKT kunnskap og gode dokumentasjonsferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Være en god teamarbeider
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø       

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en tverrfaglig og kompetanserik personalgruppe
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn i samsvar med den til enhver tid gjelden overenskomst
 • Sykehuset er en IA-bedrift