Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/onkologisk sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling for sykepleier/onkologisk sykepleier. Stillingen er for tiden en kombinasjons stilling mellom onkologisk poliklinikk (p.t. 50 %) og aktuell sengepost (p.t. 50 %). Turnusen mellom poliklinikk og sengepost samkjøres. Sengeposttilhørighet avtales med aktuell kandidat basert på søkers kvalifikasjoner og erfaringer. Onkologisk poliklinikk har behandling innen fagområdene : gynekologi, hematologi, lunge, mage/tarm, urologi og mammae. 

Sykepleiere som er interessert i å ta videreutdanning i onkologi oppfordres til å søke. 

Det er ønskelig med tiltredelse snarest/etter avtale.

Arbeid p.t. hver 3. helg og 3-delt turnus i sengepost. Det må påberegnes arbeid 2 ekstra helger i året.

Dersom intern ansettelse vil annen stilling kunne bli ledig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Administrere medikamentell kreftbehandling
 • Delta i et tverrfaglig team rundt pasientene 
 • Dokumentasjon og informasjon
 • På sengeposten er det ordinære sykepleieroppgaver knyttet til pasientbehandling  

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig at søker behersker infusjonsteknikk knyttet til kjemoterapi og annen infusjons behandling
 • Sykepleiere med videreutdanning innen kreftsykepleie og erfaring innen fagområdene/arbeids oppgavene vil bli foretrukket
 • Søkere uten erfaring innen fagfeltet må påregne å ta cytostatika kurs
 • Erfaring med elektronisk verktøy for både dokumentasjon og administrering av medikamenter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Det er ønskelig med kunnskap i bruk av DIPS, Metavision og CMS. 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Resultat orientert
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engasjert
 • Gode samarbeidsevner
 • Endringsvilje
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • God opplæring vil bli gitt
 • Gode pensjons avtaler