Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier – nyutdannet eller erfaren – Solvang helsehus søker tilkallingsvikarer

Offentlig forvaltning

Vi søker etter engasjerte sykepleiere, gjerne nyutdannede, som tilkallingsvikarer for alle typer vakter ved Solvang helsehus. 

Vi er ett av fire helsehus i Oslo kommune og dekker primært bydelene nord i kommunen. Solvang helsehus drifter fire avdelinger med til sammen 141 sengeplasser. 

Helsehus gir tilbud om opphold til mennesker med behov for å gjenvinne funksjonsevne gjennom behandling, målrettet rehabilitering og opptrening. Vi jobber tverrfaglig med fokus på hva som er viktig for pasienten - der «Hver time teller» - med mål om at pasienten skal kunne fortsette å bo hjemme så lenge det er ønsket. 

Vi søker nå etter sykepleiere som har interesse for å jobbe innenfor geriatri og som setter hverdagsmestring i høysetet. Avdelingene er organisert med hovedansvar for ulike fagområder: 

Avd 1: Trygghetsavdeling og dagrehabilitering
Avd 2: Mottak, samt pasienter som er i behov for avansert behandling
Avd 3: Rehabilitering
Avd 4: Lindrende avdeling – korttidsplasser/rullerende opphold 

Kun elektroniske søknader vil bli vurdert. 

Arbeidsoppgaver:

Utøve direkte sykepleie til våre pasienter 

Påse at de pleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet 

Bidra til godt tverrfaglig samarbeid 

Ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter og kollegaer 

Sørge for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis 

Holde seg oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid 

Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø, helsefremmende og en inkluderende arbeidsplass

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier 

Høy sykepleiefaglig kompetanse 

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse 

Norskkunnskaper på Nivå C1, muntlig og skriftlig 

Relevant erfaring med pasientgruppen 

Beherske de vanligste IKT-verktøy (Gerica, Kvalitetssystem, GAT eller tilsvarende) 

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse. Det er arbeidssøkeren selv som må innhente politiattesten, jf. Politiregisterloven §44. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før søkeren tiltrer

Personlige egenskaper:

Selvstendighet 

Gode samarbeidsevner og fleksibilitet 

Løsningsorientert, kreativ og engasjert 

Gode kommunikasjonsevner 

Evne til å veilede og motivere 

Godt humør

Vi tilbyr:

Et trivelig flerkulturelt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter 

God opplæring 

En spennende arbeidsplass under utvikling 

Utfordrende sykepleiefaglige oppgaver i et dynamisk miljø 

Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

Egen kantine 

Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet.