• Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  TROMSDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907067
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE

Spesialsykepleier/ Sykepleier natt,  forsterket somatisk avdeling. 

TROMSØ KOMMUNE

Offentlige tjenester og forvaltning

Tromsø kommune skal opprette et nytt og samlende fagmiljø på Otium for beboere med forsterket somatisk behov. Vil du være med å bygge opp dette? Det nye tilbudet er for beboere som kan ha komplekse sykdomsbilder. Dette kan være beboere med nevrologiske og/eller respiratoriske lidelser, men vil favne flere.  Det vil kunne være beboere med trakeostomi som mottar respiratorbehandling, beboere med behov for non-invasiv ventilasjonsbehandling, hostemaskin, sug og lignende. Det skal bygges opp et tverrfaglig team rundt disse beboerne som vil kreve bred fag- og teknisk kompetanse. Stillingen er rettet mot eldre og yngre, både forebyggende og behandlende tiltak.
Bogruppen består av 7 romslige  leiligheter ment for å ivareta beboernes totale omsorgsbehov. Sammen med 10 plasser for ordinær somatikk utgjør dette avdeling Bjørneborg.  

 Vi søker nå til bogruppen for forsterket somatikk, sykepleiere som ønsker å jobbe 80 - 100%  stilling natt,  med arbeid hver tredje helg.  

Arbeidsoppgaver:

 •  Yte helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og habiliterende pleie- og omsorgstiltak ovenfor akutt syke, pasienter med kronisk sykdom og funksjonssvikt, syke og friske eldre.
 • Dokumentere og evaluere sykepleiepraksis.
 • Identifisere behov for nødvendig helse- eller sosialfaglig hjelp og å gi bruker relevant informasjon og veiledning, og/eller etter brukers samtykke bidra til at brukeren får nødvendig hjelp.
 • Bidra til å gjennomføre medisinske forordninger i den grad vedkommende er kvalifisert i gjennom sin utdanning eller særlig opplæring.
 • Du har veiledningsplikt ovenfor annet pleiepersonell i sykepleiefaglige spørsmål og oppgaver, og kan i samarbeid med avdelingsleder delegere oppgaver i samsvar med personalets kvalifikasjoner.
 • Veilede sykepleierstudenter og andre studenter/elever i praksis. Gjennomføre oppgaver pålagt av overordnede

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • Erfaring med lignende oppgaver er ønskelig.
 • Ønskelig med kjennskap til bruk av data og elektronisk pasientjournal.  
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.  
 • Videreutdanning innen intensiv/lindrende/anestesi er ønskelig.  
 • Dersom du har et annet morsmål enn norsk må det dokumenteres med språktest tilsvarende C1, gjelder ikke søkere med skandinavisk morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og positiv med interesse for fagfeltet. 
 • Evne til å foreta faglige analyser og iverksette tiltak med bakgrunn i anerkjent kunnskapsbasert metode, og gjennomføre evaluering
 • Evne til aktiv lytting og ha forståelse for det relasjonelle i veiledning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, herunder presentasjonsteknikk
 • Evne til egenutvikling, selvstendig arbeid og fleksibilitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et nytt tjenestetilbud
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Tilhørighet i et tverrfaglig og lærerikt miljø
 • Jobb hver 3 helg. D / A - vakter eller 3 delt om ønskelig.
 • Fleksibilitet i turnus er mulig. Egne nattevakter. 
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Velferdsordninger med rabatterte treningsavtaler, utleie av fritidsutstyr og hytter mm
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunale tilsettingsvilkår

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Tilsettingen er samordnet for enheten. Søkere til denne stillingen kan også bli tatt i betraktning til andre ledige stillinger i enheten hvis det er ønskelig.
 • Attester og vitnemål tas med på intervju.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

 
 • Bedrift
  TROMSØ KOMMUNE
 • Søknadsfrist
  31.08.2021
 • Sted:
  TROMSDALEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  TROMSDALEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3907067
 • Se her for andre jobber fra TROMSØ KOMMUNE