Detaljer

 • Søknadsfrist
  16.10.2017
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  537808

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier natt 60,83 % fast stilling

Sykepleier natt 60,83 % fast stilling ved Søsterveien omsorgsbolig

 

Beskrivelse av arbeidssted

Søsterveien Omsorgsbolig er ett borettslag med 43 leiligheter. 12 leiligheter er innskuddsleiligheter og 31 er kommunale boliger. Det er privat boende i egen husholdning, med hjemmebaserte tjenester og personale på huset hele døgnet. Bemanningen består av en avdelingsleder, sykepleiere, hjemmehjelpere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere / pleiemedarbeidere. Omsorgsboligene er for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med i selvstendig boform. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Det vektlegges at brukere / beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.Vi arbeider ut i fra en tverrfaglig tenkning og satser i stor grad på faglighet, kurs og jobb i grupper med utviklende arbeidsmiljø. Vi satser på fornøyde medarbeidere, et tilretteleggende og synlig lederskap og arbeid mot felles mål og verdier.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper. Dokumentasjon. Overordnet faglig ansvarlig på natt.

Stillingen som nattsykepleier er en del av vår satsning på å øke kompetansen på natt i omsorgsboligene og vil være en del av ett team bestående av en sykepleier og en fagarbeider.

 

 Kvalifikasjoner og utdanning

Autorisasjon som sykepleier.

Må beherske norsk i både skriftlig og muntlig kommunikasjon

Relevant praksis og videreutdanning vektlegges.

 

Personlige egenskaper

Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk.

Gode samarbeidsevner

Fleksibilitet

Evne til å arbeide selvstendig

Stabilitet og kontinuitet

Personlig egnethet

 

Vi tilbyr:

God opplæring tilpasset ditt behov.

E-læringstjenester via Veilederen og Noklus

Treningsavtale med Family Sports Club og rabatt på abonnement hos Spenst.

Bedriftshelsetjeneste

Et godt arbeidsmiljø

Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme? Liker du å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen?

Da ønsker vi deg som nattsykepleier ved Søsterveien!

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Turnusarbeid med arbeid hver 3. helg.

Lønn etter gjeldende tariff

Pliktig medlemskap i gjeldende pensjonskasse

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden Kommunes hjemmeside - www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger"

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.


Kontaktperson

Anne Sofie Kjellin, Avdelingsleder, mobil: 93243213, anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

Merete Tangen, Enhetsleder, mobil: 46845821, merete.tangen@halden.kommune.no