Detaljer

 • Søknadsfrist
  09.10.2018
 • Bedrift
  Halden kommune
 • Sted:
  HALDEN
 • Type arbeid:
  Helsepersonell
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Bachelor
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  887908

Spørsmål rettes til

 • Hege Kjelvik

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg.Vi er på jakt etter en engasjert psykiatrisk sykepleier som ønsker seg nye utfordringer hos oss.

Flere av tjenestene ble for ett år siden samlokalisert i ærverdige St. Joseph hospital i sentrum av byen. Her finner vi Psykisk helseteam, Rusteam, Aktivitetssenter for psykisk helse og Lavterskeltilbud og Helsestasjon for rusavhengige.Samlokaliseringen bidrar til tett samarbeid og kompetanseflyt mellom teamene, og byggets sentrale plassering støtter oppunder god og formålstjenlig kontakt med brukergruppa. Enheten er i en utviklingsprosess, og det pågår flere spennende prosjekter.

Stillingen er plassert i Psykisk helseteam, og dens formål er å bidra til bedret psykisk helse for mennesker med ulik psykisk problematikk. Dette gjøres blant annet gjennom å jobbe mot selvstendighet, normalisering og integrering i lokalmiljø, samt å være ansvarlig eller medansvarlig for behandling, oppfølging og tilrettelegging av tilbudet til den enkelte pasient.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Enhet rus og psykisk helse består av tre avdelinger:

Avdeling Rustjenesten: Rusteam, Feltteam, Helsestasjon og Lavterskeltilbud for rusavhengige

Avdeling Oppfølgingsboliger psykisk helse

Avdeling Psykisk helse: Psykisk helseteam og Aktivitetssenter for psykisk helse

Psykisk helseteam består av 7 årsverk.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Psykisk helseteam gir i dag tilbud til personer med psykiske lidelser som angst, depresjoner og mer alvorlige tilstander.Tilbudet kan f.eks. bestå av regelmessige samtaler, bistand til pårørende, hjemmebesøk, trening i sosiale ferdigheter og koordinering av tiltakene rundt den enkelte bruker. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastleger, NAV og andre kommunale tjenester står sentralt. Videre har teamet angstmestringskurs, kurs i depresjonsmestring (KID) og psykoedukativt familietilbud. I samarbeid med aktivitetssenteret, drives det behandlingsgrupper. Teamet er også en del av kommunens psykososiale kriseteam som rykker ut ved ekstraordinære hendelser.

Fast 100 % stilling fra 1. desember 2018

Sted: Psykisk helseteam

Fagområde: Psykisk helsearbeid 

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

3-årig sykepleierutdanning

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i kognitiv terapi og/eller veiledning er en fordel

Ønskelig med erfaring fra å holde kurs/grupper

Allsidig erfaring fra arbeid med personer med psykiske lidelser

Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne kreves

Førerkort, klasse B

 

Personlige egenskaper

Evne til å arbeide målrettet, fleksibelt, strukturert og selvstendig

Gode samarbeidsevner

Må kunne takle krevende pasientsituasjoner

Ha stabilitet og kontinuitet i arbeidet

Kunne tenke helhetlig og løsningsorientert

Være tålmodig og motiverende

Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Vi kan tilby:

Et utviklende og kompetent fagmiljø

Gode kollegaer

Veiledning fra psykologspesialist

Dagarbeid med fleksitidsordning

Stillingen innebærer stor mulighet til å styre egen hverdag

10 000,- over garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for sykepleiere og vernepleiere

Avansementtillegg for relevant etter- og videreutdanning

 

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Pliktig medlemsskap i gjeldende pensjonskasse

Lønn etter lov og avtaleverk

 

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via  Halden kommunes hjemmeside www.halden.kommune.no - "Ledige stillinger".

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Kontaktperson

Line Skoglund, Avdelingsleder Psykisk helseteam, mobil: 95198133, Line.Irene.Skoglund@halden.kommune.no

Marit Skauge Johnsen, Enhetsleder rus og psykisk helse, mobil: 93220495, Marit.Skauge.Johnsen@halden.kommune.no