Detaljer


Sykepleier med stedfortrederansvar

100 % fast stilling ledig fra 01.02.2020 (med mulighet for tidligere oppstart)

Døgnområde 4 er en del av nevrologisk avdeling og har ansvaret for nevrologiske tjenester til befolkningen i hele Østfold fylke og pasienter tilhørende Vestby kommune. Tilsammen en befolkning i overkant av 300.000 innbyggere. Ca. 90 % av innleggelsene ved nevrologisk avdeling er ø-hjelps innleggelser. Resterende 10 % er fordelt på elektive innleggelser og overføringer fra andre sykehus.

Avdelingen har 31 senger, fordelt på 18 slagsenger og 13 nevrologiske senger, og er delt i 3 tun hvorav det ene tunet har 2 rom med forsterket overvåkning. Dette tunet innehar også en ekstra akuttfunksjon i form av døgnkontinuerlig trombolysevakt. Vi har et tett samarbeid med fysioterapiavdelingen, og har fast tilknyttede fysioterapeuter og ergoterapeuter som er tilstede i avdelingen dagtid alle hverdager. I tillegg samarbeider vi med klinisk ernæringsfysiolog, prest og nevropsykolog etter behov.

Vi søker etter deg som brenner for sykepleiefaget og som ønsker å være med å videreutvikle avdelingen vår. Du må ha interesse for pasienter med nevrologiske sykdommer og slag - både knyttet til akuttnevrologi, kroniske tilstander og akutt rehabilitering. I tillegg må du ha gode formidlingsevner og trives med å jobbe i team så vel som selvstendig. Du bør trives med å jobbe i et hektisk sykehusmiljø.

Hovedarbeidsoppgaver er daglig drift, turnusutarbeidelse og koordinering av pasientflyt innad i seksjonen. Stillingen innebærer seksjonslederoppgaver når seksjonsleder ikke er tilstede. Erfaring fra samme type stilling er en fordel.

Stillingen innebærer klinisk arbeid hver 4. helg (lørdag og søndag), samt ved ferieavvikling. Det må også påberegnes noe klinisk arbeid ved uforutsett fravær.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

 

Arbeidsoppgaver
 • Delegert personalansvar når leder ikke er tilstede
 • Deltar i budsjett- og resultatplanlegging sammen med seksjonsleder
 • Faglig ansvar på seksjonen i samarbeid med fagutviklingssykepleiere 
 • Ansvar for nyansatte og lærlinger i avdelingen
 • Ansvar for daglig drift og koordinering
 • Pasientoppfølging knyttet til koordinering mot kommunehelsetjenesten
 • Saksbehandling av avvik og forbedringsforslag i Synergi 
 • Stillingen innebærer turnusarbeid hver 4. helg
Kvalifikasjoner
 • Ønskelig med erfaring fra lignende arbeid
 • Ønskelig med erfaring fra å utarbeide turnusplaner og arbeidsplanleggingsverktøyet GAT
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • God/trygg på bruk av IKT verktøy 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Kan handle på eget intiativ
 • Er metodisk og systematisk
 • Klarer å gjøre prioriteringer og fordele ressurser effektivt
 • Har gode kommunikative ferdigheter
 • Samarbeider godt med andre 
Vi tilbyr
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Opplæring vil bli gitt, avdeling for sykepleie har eget lederopplæringsprogram
 • Utfordrende og variert arbeid
 
Prøv en stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 70.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier