Detaljer

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  20.08.2019
 • Sted:
  HALDEN
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ØSTFOLD
 • Arbeidssted:
  HALDEN
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1909251
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sykepleier i hjemmebaserte tjenester, hjemmesykepleien

Beskrivelse av arbeidssted:

Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted.

Hjemmesykepleien har en svært sentral rolle i å nå denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere som har fått nye og spennende oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Utvikling av tjenesten for å ligge i forkant av nye oppgaver står derfor sentralt hos oss. Vi er et arbeidssted med høy kompetanse og mange gode læresituasjoner.

Vi har rundt 750 brukere som i dag ivaretas av 4 fire grupper / avdelinger med felles base. Hver gruppe har sitt geografiske område, men vi er opptatt av at vi skal bistå hverandre i en faglig utfordrende, spennende og hektisk hverdag. For å kunne gi pasientene bedre oppfølging og de ansatte økt kontinuitet i arbeidet er vi nå inne i en spennende prosess hvor 4 grupper skal bli til 6. I denne prosessen jobbes det for å kunne innføre fagdager i turnus. Vi benytter LMP/PDA som arbeidsverktøy.

Enheten kjører prosjekter i fht dagsentervirksomhet, drifter virtuell korttidsavdeling (VKA) og samarbeider godt med hverdagsrehabiliteringsteamet i kommunen. Vi skal være med i prosjektet «VKA fase 2»; velferdsteknologi benyttet mot kronikergrupper med mål om elektronisk avstandsoppfølging.

 

Ledige stillingsstørrelser og typer:

Da vi har sykepleiere som går over i andre stillinger og sykepleiere i videreutdanning og svangerskapspermisjon har vi følgende stillinger ledige fra 01.09.19

4 x 100 % fast stilling

Ved ønske om annen stillingsstørrelse kan dette diskuteres under intervjuet.

I dag er stillingene tilhørende gruppene Sentrum og Berg og Idd, men det påregnes en endring av gruppetilhørighet etter omorganiseringen.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • Helhetlig oppfølging av brukerne, legekontakt, medisinhåndtering, medisinsk tekniske prosedyrer i henhold til arbeidsplaner og tiltaksplaner, pårørendekontakt, tverrfaglig samarbeid, rådgivende funksjon for andre faggrupper.

 • Delta i prosjekter med velferdsteknologiske løsninger.
 • Dokumentasjon.

 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Autorisasjon som sykepleier. Gjerne med videreutdanning/fordypning innenfor relevante fagområder.

 • Gode norskkunnskaper
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Sertifikat på bil

 

Personlige egenskaper: 

 • Evne til å tenke helhetlig, ha fokus på løsninger og kunne jobbe systematisk i et hektisk miljø

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Høy grad av stabilitet og kontinuitet
 • Positiv, serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personligegnethet vil bli vektlagt

 Vi kan tilby:

 • Stor variasjon i arbeidsoppgaver, dager som aldri er like, er hektiske, og går unna i en fei.
 • Mulighet til å arbeide selvstendig og løse ting på egenhånd, med vissheten om at du har dyktige kollegaer i ryggen- og aldri lenger enn en telefonsamtale unna.
 • Fokus på kompetanseheving
 • Et arbeidsmiljø med resurspersoner i ulike områder som palliativ pleie, hygiene, laboratoriearbeid
 • Satsing på velferdsteknologiske løsninger vil være sentralt hos oss fremover
 • Godt arbeidsmiljø
 • Trivelige kollegaer
 • Ønsketurnus
 • 1 oval frihelg med fri på fredag før frihelg, også for 100% stillinger
 • Tilrettelegging og evnt støtte til videreutdanning jmf enhetens kompetanseplan
 • Gratis trening på treningssenter på egne timer.

Er du glad i å jobbe med en veldig variert pasientgruppe, fra 0 -100 år og med alle typer diagnoser og utfordringer? Er du opptatt av at pasienten får bistand tilpasset sitt behov for å bevare egne ferdigheter lengst mulig, slik at de kan holde på ønsket om å bo hjemme?

Da ønsker vi deg som sykepleier i hjemmesykepleien!

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn ihht lov og avtaleverk

10 000,- i rekrutteringsstilskudd i påslag på tariffestet lønn

Det er krav om tilfredsstillende politiattes ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.
Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.