Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Sykepleier - Bøya boligtjeneste

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Er du glad i mennesker, er kreativ, nytenkende og tar du utfordringer på strak arm? Ser du andres muligheter? Har du fokus på ressurser i stedet for begrensninger? 

Vi søker en sykepleier som har et glødende engasjement innenfor fagfeltet psykisk helse og rus.  

Bøya Boligtjeneste er på leting etter deg som er sykepleier som ønsker å jobbe innen psykisk helse og rus.

Arbeidsoppgaver:

 • Dine aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å gi oppfølging til voksne innbyggere med moderate til alvorlige psykiske, somatiske, sosiale og rusrelaterte helseutfordringer. 
 • Målet for alle tjenester i avdelingen er økt selvstendighet og opprettholdelse av en best mulig livskvalitet. 
 • Forebygging, motivering, mobilisering av egne ressurser, brukermedvirkning, meningsfylte aktiviteter og tverrfaglig samarbeide er de sentrale arbeidsoppgaver. 
 • Hovedmålsettingen er å jobbe med tilrettelegging for en meningsfull hverdag ut i fra den enkeltes forutsetning for å oppnå en bedre livskvalitet.
 • Arbeidet er recoveryorientert, hvor brukerens egendefinerte mål og hva som er viktig for den enkelte er utgangspunktet for oppfølging og rehabiliteringen. 
 • Dette gjøres aktivt gjennom blant annet dokumentasjon, aktivitet, samtaler og i ansvarsgrupper. 
 • Vi arbeider tverrfaglig både med øvrige enheter og avdelinger i kommunen, men også med eksterne samarbeidsparter som for eksempel UNN og NAV. 
 • Veiledning av studenter må påregnes. 
 • Medisinfaglige oppgaver.
 • Avdelingen jobber i turnus.

Kvalifikasjoner:

 • 3- årig bachelor i sykepleie.
 • Videreutdanning innen psykisk helse og rus er en fordel.
 • Erfaring innenfor fagfeltet rus/psykisk helse er ønskelig.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dersom du har annet morsmål enn skandinavisk (norsk, svensk, dansk), må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres.
 • Førerkort klasse B - manuelt girsystem.

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne jobbe selvstendig ut i fra de målsettingene som foreligger i teamet. 
 • Du må kunne sette grenser for deg selv i hjelperrollen. 
 • Du må gjerne ha pårørendeerfaring eller tilbakelagt egenerfaring. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig miljø med undervisning og veiledning fra UNN. 
 • Selvstendige arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter. 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet rus og psykisk helse 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

 • Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. 
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
 • Gyldig politiattest etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 må forevises ved tilsetting. 
 • Søknad med attester og vitnemål lastes opp ved søknad.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter. 

Nyutdannede sykepleiere oppfordres til å søke. Vi kan tilby et rekrutteringsstipend på kr 50 000 som en engangssum mot bindingstid på to år.