Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier/Akuttsykepleier

Offentlig forvaltning

Ønsker du å jobbe i den mest spennende og interessante avdelingen i sykehuset? Da er akuttmottaket på Lillehammer noe for deg! Vi har høy kompetanse og varierte oppgaver. Vil du bli en del av vår herlige gjeng med sykepleiere?

 
Vi har ledig 2 faste stillinger på 75%.

Vi har også ledig vikariat på 75% i ett år fra desember med mulighet for forlengelse.

Akuttmottaket har i gjennomsnitt 37 øyeblikkelige-hjelpsinnleggelser per døgn, innenfor indremedisin, kirurgi, pediatri og nevrologi.
Vi er et akuttmottak med ca. 200 traumemottak i året.
Det er 3 observasjonssenger tilknyttet akuttmottaket

Hvis du ønsker deg utfordringer, faglig utvikling og et tett samarbeid med mange flinke kolleger anbefaler vi deg å søke! 

Merk: dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger vil tilsetting bli foretatt av den søkermasse som foreligger. 

Arbeidet innebærer tredelt turnus og helgearbeid ihht. gjeldene arbeidsplan

Arbeidsoppgaver:

Sykepleie til kritisk syke og ustabile pasienter innenfor medisin, kirurgi, pediatri og nevrologi.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon. 
 • Ønske om minimum 2 års relevant klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten.
 • Spesialutdanning innen akuttmedisin og/eller arbeidserfaring innen akuttmottak er ønskelig.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Høyt faglig engasjement
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å omstille seg raskt i en travel hverdag
 • Evne til å jobbe selvstendig og samarbeide godt i team
 • Løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst
 • Like varierte utfordringer
 • Bidra til et faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Regelmessig insitu-simulering (medisinsk dårlig pasient, dårlig barn, teamtrening traumemottak)
 • Fagdager i turnus
 • Behjelpelig med bolig
 • Bedriftsidrettslag med stort variert tilbud
 • Gode pensjonsvilkår i KLP
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, tariffavtaler og reglement
 • Egen fagsykepleier som bistår med opplæring og veiledning
 • Det er muligheter for videreutdanning i foretaket

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.