Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, 75% vikariat

Offentlig forvaltning

Vil du være en del av kollega gruppa vår? Urologisk avdeling på Hamar er en avdeling med 33 ansatte i ulike stillingsstørrelser. Avdelingen er hovedsenter for urologi i Innlandet. Det er en spennende pasientgruppe, med mange ulike diagnoser. I vår avdeling er det mange spennende og varierte arbeidsoppgaver. I høytider og sommerferieperioder er avdelingen sammenslått med Kirurgen H4 som har pasienter med diagnoser innen kar/thorax/mammae og thyroidea.

Har du lyst på en spennende, utfordrende og lærerik jobb i et ungt og svært godt arbeidsmiljø er dette stillingen for deg!

 

Avdelingen har følgende stillinger ledig:

Sykepleier 75% vikariat. Ledig f.o.m. 15.02.2023.

Ved internt opprykk kan andre stillingsstørrelser bli ledige.

Arbeidsoppgaver:

Arbeid på sengepost i 3-delt turnus, dag/kveld/natt. Som sykepleier på sengepost vil du ha følgende oppgaver: Delta på legevisitt, administrere medisiner, utføre diverse sykepleieprosedyrer, stell og pleie til pasienter, delta i videreutvikling av sykepleiefaget. Samarbeid med andre yrkesgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Bør ha kunnskap om EPJ, Dips og andre fagsystemer
 • Autorisert sykepleier 

Personlige egenskaper:

 • Utadvendt
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet i en hektisk og spennende avdeling
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og endringsdyktig 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå med muligheter for personlig utvikling.   
 • 4 ukers opplæring for nyansatte
 • Fagdager i turnus
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.