Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 75% fast stilling

Offentlig forvaltning

Granheim lungerehabilitering er lokalisert i Follebu og har 14 døgnplasser, samt poliklinisk virksomhet. Seksjonen tilbyr utredning og rehabilitering av pasienter med ulike former for lungesykdommer som trenger bistand i spesialisthelsetjenesten. Seksjonen har 21,9 årsverk og består av ansatte med høy spesialisert kompetanse innen lungemedisin og rehabilitering. Seksjonen samarbeider tett med lungelegene tilknyttet SI Lillehammer. Granheim lungerehabilitering er en del av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, der all rehabilitering i Sykehuset Innlandet er samlet til et felles faglig tyngdepunkt.

I vår seksjon har vi ledig følgende stilling: Sykepleier 75 % fast stilling fra 01.06.2023. 

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier inngår i tverrfaglig team, og utfører oppgaver i tråd med rutiner og retningslinjer.
 • Sykepleier jobber pasientnært der en stor del av arbeidsoppgavene er knyttet til undervisning og veiledning.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier.
 • Kompetanse, erfaring fra og/eller interesse for fagfeltet lungemedisin og rehabilitering.
 • Erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Positiv, fleksibel, og lærevillig.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte medarbeidere i et tverrfaglig miljø med høy spesialisert kompetanse.
 • Varierte arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter.
 • Lønn etter overenskomst.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.