Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier, 75% fast

Offentlig forvaltning

Medisinsk sengepost Hamar har 44 senger. Sengeposten er delt inn i 5 faggrupper som er fordøyelsessykdommer og kreft, endokrinologi, nyre og intox, infeksjon og lunge, hjerte og akutt hjerneslag, og ren hjerte-gruppe.
Sengeposten ledes av et lederteam bestående av  to avdelingssykepleiere og to fagsykepleiere.

Legg ved kopi av relevant utdanning og tjenesteattester ved søknaden i Webcruiter.

Vi har følgende stilling ledig:
Sykepleier 75% fast på faggruppen endokrinologi, nyre og intox. Ledig f.o.m. 01.08.2022 med mulighet for tiltredelse tidligere.

Det kan bli ledig annen stillingsbrøk i ansettelsesprosessen.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleier i medisinsk døgnpost
 • Mottak, utredning, behandling, pleie og oppfølging av indremedisinske pasienter
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten 
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Opptatt av kvalitetssikring
 • Strukturert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Det er ønske om erfaring fra indremedisinsk avdeling  eller interesse for fagområdene

Personlige egenskaper:

 • Faglig interesse og engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet med evne til å prioritere mellom oppgaver
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • Serviceinnstilt og imøtekommende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.