Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Ved avdeling for medisinske senger,  indremedisin 2A i Kristiansand har vi følgende ledig:

 • 1x100 % fast stilling som sykepleier

Ved intern omrokkering kan andre stillinger/stillingsbrøker innen avdelingen eller i bemanningsenheten bli ledig.

Sengepost 2A er organisert i gruppesykepleie og har p.t  tredelt turnus med helgearbeid, for tiden 3. hver helg. Det må i tillegg påberegnes arbeid 2 ekstra helger pr. år.

Medisin 2A er en hektisk sengepost med pasienter innen 5 fagfelt hvor vi er spesialister innen fagfeltetene; hematologi, nefrologi, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Hos oss vil du møte en engasjert og kompetent stab som ønsker å gi best mulig behandling og pleie. 

Ved sengeposten tar vi i mot øyeblikkelig hjelp og elektive pasienter. Vi behandler akutte- og kronisk syke pasienter, samt pasienter til utredning. Enheten har 18-20 sengeplasser.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialist godkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Faglig sterk
 • Fordel med erfaring fra arbeid med medisinske pasienter innen våre fagfelt
 • Fordel med cytostatika kurs 
 • Gode IT- kunnskaper
 • Erfaring med DIPS og metavisjon er en fordel
 • Relevant videreutdanning vil kunne bli vurdert

Personlige egenskaper:

 • Positiv, ansvarsbevisst og strukturert
 • God teamarbeider, men også kunne jobbe selvstendig
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Stabilitet, faglig og personlig trygghet
 • Åpen for nye utfordringer
 • Kunne trives i et aktivt og travelt miljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kompetanseutvikling i faglig miljø
 • Et godt kollegialt miljø som spiller hverandre gode
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kollegaer med høy kompetanse
 • Nyansatt samtale
 • Pt. fleksibel turnus
 • Pensjonsordning i KLP