• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0677, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967955
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å bli en del av vårt dyktige team? 
Solfjellshøgda helsehus er et nytt og moderne helsehus med 142  korttids- og rehabiliteringsplasser fordelt på seks sengeposter. Pasientgruppen er eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor det å kunne komme hjem igjen er fokus. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og du vil som sykepleier utgjøre en del av det tverrfaglige teamet og samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi jobber aktivt med å ta i bruk teknologi og digitale løsninger å legge til rette for fremtidsrettede løsninger i tjenesten. Har du lyst til å være med å jobbe i et aktivt fagmiljø i kommunehelsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med! Vi har et fagteam bestående av en AKS, fagsykepleiere, fagergoterapeut og fagfysioterapeut ledet av kvalitetssjef. For sykepleiere i faste stillinger staser vi på både faglig og personligutvikling, blant annet i form av tilrettelegging for videreutdanning innenfor relevante fagområder og deltakelse i ressursgrupper innenfor spesifikke fagtema.

Vi søker engasjerte sykepleiere, og har nå flere ledige stillinger:
- Fast stilling i 80 %, for tiden med arbeid på dag og kveld

- Vikariater i 80-100%, for tiden med arbeid på dag og kveld

- Fast stilling i 40%, for tiden med arbeid på natt

Alle stillingene har for tiden arbeid hver 3.helg. Det er mulighet for å inngå avtale om å legge mer av ukearbeidstiden til helger, dette gir kompensasjon i form av høyere helgetillegg for alt arbeid i helg.  Avtalen gjelder for en periode på 52 uker av gangen.

Hos oss møter du erfarne kolleger med høy kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier. Dette er en god anledning til å få innblikk i hvilke oppgaver sykepleiere har på helsehusene i Oslo og hvordan faggruppene samarbeider. 

Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert.  Alle vitnemål og attester må legges ved. Politiattest må fremvises. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Utøve direkte sykepleie til pasienter: blant annet oppfølging av pasienters grunnleggende behov, kommunikasjon med pasienter og pårørende, medikamenthåndtering, stell og pleie, utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer, samt håndtering av akuttsituasjoner.
Du har hverdagsmestring i fokus, og trives med tverrfaglig samarbeid 
Du har ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet.
Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid.
Du har ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer ved behov.
Som tjenesteansvarlig sykepleier er du en direkte tjenesteyter som sørger for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier.
Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/C1).
Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av helseteknologi
Erfaring med elektronisk dokumentasjonssystem.
Erfaring fra korttids-/rehabiliteringsavdeling, eller fra sengeposter på sykehus vektlegges i ansettelsesprosessen, men er ingen forutsetning.

Personlige egenskaper:

Setter pasientens ønsker og behov i fokus, og er fleksibel.
Viser engasjement, redelighet og respekt.
Har gode samarbeidsevner, men liker også å jobbe selvstendig.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Er proaktiv og pådriver for utviklingsarbeid

Vi tilbyr:

Vi kan tilby deg jobb i et viktig samfunnsmessig område som stadig er under utvikling.
Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode, erfarne kolleger.
Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
Kontinuerlig faglig utvikling i regi av fagsykepleiere og kvalitetssjef
Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsning
Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsforhold

Lønnstrinn 30-43, etter ansiennitet.

Mulighet for høyere kompesasjon for helgearbeid ved inngått avtale om ekstra helgevakter over en periode på 52 uker

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  05.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0677, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4967955
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune