Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 

Offentlig forvaltning

Vi søker etter nye kollegaer! Er du sykepleier og ute etter en spennende jobb på en avdeling med et godt arbeidsmiljø, varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling? Da bør du søke stilling i akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.

Sørlandet sykehus Flekkefjord er lokalsykehus for Lister, samt Lund og Sokndal kommune. Vi er et akuttsykehus og som sykepleier i akuttmottaket vil man ta imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har også skadepoliklinikk og 2 observasjons-senger.

Den interkommunale legevakten i Flekkefjord er lokalisert i akuttmottaket, og som sykepleier i akuttmottaket betjener man også legevaktsentralen og bistår på legevakten på kveld, natt og i helgene.

Akuttmottaket er en aktiv avdeling og har ulike kompetansetrinn med tilhørende ansvar og roller. Basert på opplæring, erfaring og kurs vil du som sykepleier jobbe deg oppover denne kompetansestigen.

Vi lyser ut 2 x 70% fast stilling som sykepleier med tiltredelse 5. juni 2023, eller etter avtale.
Ved intern ansettelse kan annen stilling/stillingsstørrelse bli ledig.

Avdelingen har fleksiplan og tredelt turnus med arbeid pt hver 3. helg. Mulighet til 12 timers helgevakter med arbeid hver 5. helg etter sertifisering. Stillingene kan ved behov innebære at man må påregne arbeid inntil 2 ekstra helger i året. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Mottak, triagering og behandling av pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.
 • Observere og vurdere pasienter
 • Tett samarbeid med lege
 • Delta i teamarbeid ved akutte tilstander
 • Bistå på skadepoliklinikk
 • Funksjon som koordinerende sykepleier (etter tid med erfaring og opplæring) 
 • Betjene legevaktsentral (Etter egen sertifisering med erfaring, diverse kurs og opplæring)
 • Bistå på legevakt
 • Utrykning sammen med legevaktslege

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • To års relevant erfaring som sykepleier er en fordel
 • Videreutdanning i akuttsykepleie/interesse for å studere akuttsykepleie er ønskelig
 • Interesse for akuttmedisin

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide i et aktivt miljø
 • Du er ansvarsbevisst og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor arbeidskapasitet og liker utfordringer
 • Du kan ta raske beslutninger, ser løsninger, er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er faglig engasjert og bidrar til utvikling og forbedringsarbeid
 • Godt humør og bidrar i vårt gode arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • God opplæring, med sertifiseringsordning
 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Faglig utvikling med blant annet kurs, simulering og fagdager i turnus
 • Tilretteleggelse/støtte til videreutdanning i akuttsykepleie 
 • Fleksi/ønsketurnus
 • En avdeling i stadig utvikling