Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi søker engasjerte sykepleiere og kreftsykepleiere! Vil du bli vår nye kollega? Blir du nyutdannet sykepleier juni 2023?
Hos oss vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø med mange flotte og dyktige kollegaer som er opptatt av godt samarbeid for å finne gode løsninger i en variert arbeidshverdag!

Medisinsk avdeling 1E er en av tre sengeposter ved Indremedisinsk avdeling Sykehuset Innlandet Gjøvik. Vi har 18 senger og en hematologisk poliklinikk samlokalisert og samorganisert med sengeposten. Vi er en aktiv sengepost med fagområdene hematologi og onkologi, og vi har områdefunksjon for Sykehuset Innlandet innen hematologi og stråleonkologi. Kjerneoppgaver er sykepleie til pasienter som er i aktiv kreftbehandling og pasienter med hematologiske tilstander. Vi behandler pasienter i kurative og palliative forløp. De mest vanlige hematologiske tilstandene i vår avdeling er myelomatose, leukemi, lymfomer mm. Vi følger opp pasienter som får autolog stamcelletransplantasjon, HMAS. Vi administrerer cellegiftkurer i sengepost og i poliklinikken.

Ledig 100% ferievikariat fra juni medio august, med påfølgende 75% fast stilling som sykepleier for deg som er ferdig utdannet sykepleier juni 2023. 

3 delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Ved intern omrokkering kan det være behov for andre stillingsstørrelser.

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver:

Mottak, kartlegging og behandling.

Legemiddelhåndtering. 

Pleie og oppfølging av hematologiske, onkologiske og medisinske  pasienter.

Pårørendesamarbeid.

Samhandling med kommunehelsetjenesten og kreftkontakter.

Delta i videreutvikling av sykepleiefaget. Veiledning og opplæring av studenter.

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som sykepleier

Beherske norsk språk meget godt muntlig og skriftlig

Relevant erfaring/praksis er ønskelig, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

Du bidrar til godt teamarbeid og et godt arbeidsmiljø
Du har evne til å jobbe selvstendig
Du trives som turnusarbeider
Du er fleksibel, løsningsorientert og endringsvillig
Du har høy arbeidskapasitet og evner å tenke positivt
Du har en god porsjon humor 
Du kan gjenkjenne deg i våre verdier - Respekt, Trygghet og Kvalitet
Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt 

Vi tilbyr:

En avdeling med fokus på fagutvikling og høy kompetanse
Muligheten til å være med å forme sykepleierfaget i avdelingen
Fagdager og refleksjon i turnus
Simuleringsrom som benyttes ved opplæring/kompetanseheving
Spennende avdeling med faglig bredde
Tverrfaglig samarbeid
Godt arbeidsmiljø og kollegaer med mye humor og stå på vilje
Tilgang til trimrom
Aktivt Bedriftsidrettslag
Lønns – og arbeidsvilkår i h.h.t. gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
Gode pensjonsordninger gjennom KLP

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentlighetsloven § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.