• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0485, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947775
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Synes du det høres spennende ut å arbeide med velferdsteknologi og brenner du for arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger fra somatikk -, rus-, psykiatri- eller utfordringer knyttet til kognitiv svikt? Vi søker medarbeidere som er engasjerte, faglig dyktige, fleksible og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere.
Vi er en attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere.

Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er att bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen og ser kontinuerlig på muligheten for at styrke kontinuiteten hos våre brukere gjennom å arbeide i arbeidslag. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov.
For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vårt motto er riktig tjeneste til riktig tid.  Vi har fokus på at utviklingen framover skal skje gjennom styrket tverrfaglig samhandling. Fokus på brukermedvirkning med «hva er viktig for deg» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.

Er du en sykepleier med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg, ønsker vi at du søker jobb hos oss.

Sykepleierstillingene er lagt under arbeidslag somatikk.

For å effektivisere rekrutteringsprosessen  har Oslo kommune innført elektronisk søknadsskjema. Vi ber derfor om at alle søknader sendes elektronisk.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du så tilfelle få varsel om.

Arbeidsoppgaver:

Arbeid i arbeidslag somatikk som arbeider med brukere med rus og/ eller psykiatri utfordringer i tillegg til somatiske sykdommer
Utføre praktiske pleie og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens behov
Tjenesteansvarlig og ansvarsvakt kveld og helg, samt koordinering av tjenestene ved behov
Bidra i planlegging, vurdering og koordinering av omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak sammen med bruker, for å bidra til at brukeren skal oppleve trygghet og mestring, ved rehabilitering i hjemmet
Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukeren opplever trygghet og mestring
Undervise, veilede og informere studenter, ansatte, pasienter og pårørende
Delta på tverrfaglige nettverks- og oppstartsmøter
Arbeide tverrfaglig i arbeidslag sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere, slik at brukerne kan bo i eget hjem lengst mulig
Være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen fagområdet, og innhente kunnskap når det er nødvendig
Vi tilbyr deg mulighet til å være med å påvirke og utvikle bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsettinger. Dette i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som sykepleier
Krav om erfaring fra arbeid med brukere som har sammensatte problemstillinger, fortrinnsvis fra hjemmetjenesten
God kjennskap i dokumentasjons verktøy eks Gerica
Dokumentert norskkunnskaper i henhold til kommunens krav, C 1 for sykepleier
Politiattest
Gode IT ferdigheter
Ønskelig med erfaring fra / kjennskap til arbeidslag metodikk og tillitsmodellen
Ønskelig med erfaring fra bruk av velferdsteknologi
Ønskelig med kjennskap til motiverende Intervju som et viktig arbeidsredskap i det daglige  arbeidet.
Ønskelig med erfaring med systematisk fallforebyggende arbeid
Ønskelig med erfaring fra arbeid med brukere med sammensatte problemstillinger

Personlige egenskaper:

Vi søker en positiv, motivert, engasjert medspiller.
Du er løsningsfokusert, fleksibel og har evne til å jobbe selvstendig
Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
Du inngir trygghet, er tydelig, motiverende og tilstedeværende
Du er fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer
Du har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner og liker å jobbe i tverrfaglig team
Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere
Du er tydelig, motiverende og tilstedeværende

Vi tilbyr:

Godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med store muligheter til å påvirke egen arbeidsplass
Gode tjenestepensjons – og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring
Stillingene er lønnet i lønnstrinn 29-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse.
Vi tilbyr deg mulighet til å være med å påvirke og utvikle bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsettinger. Dette i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere
Tiltredelse snarest  

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0485, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4947775
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune