Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomsposten ved Sørlandet sykehus, Kristiansand (SSK) er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus, som behandler og utreder barn og unge fra 0-18 år. Vi har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder for medisinske-, kirurgiske-, ortopediske- og ØNH-sykdommer/tilstander/skader. Vi har også områdefunksjon på Sørlandet for blant annet onkologi, langtidsmekanisk respirasjonsstøttebehandling og kardiologi.

Vi har ledig 100 % stilling som sykepleier, med varighet 1 år. 50% av stillingen har arbeid for tiden på natt og 50% har arbeid dag/kveld. Arbeid  p.t. hver 3. helg. I tillegg må det påregnes 2 ekstra arbeidshelger i året. Tiltredelse snarest. Mulighet for forlengelse.

Ved interne omrokkeringer kan andre stillinger bli ledig. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Primærsykepleie. Ansvar for alle oppgaver knyttet til pasienten

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra arbeid med barn og unge i somatisk sengepost

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ansvarsbevisst
 • Faglig engasjert
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til kunnskapsformidling
 • Kan arbeide selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt og fleksibel
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Opplæring
 • Internundervisning/fagdager
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø