Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Øvre Skogvei bolig søker en engasjert og faglig sterk sykepleier til 100% stilling.

I Øvre Skogvei bor det voksne innbyggere med omfattende bistandsbehov. Det gis både heldøgns- og avlastningstjenester. Øvre Skogvei bolig er en enebolig plassert i ett etablert villaområde i Bydel Ullern. Boligen ligger sentralt plassert med kort avstand til kollektivtransport og Oslofjorden. I boligen bor det 3 "samboere" som deler bad og fellesareal. Vi gir i tillegg 50% avlastning og dagtilbud til ytterlig 1 innbyggere.

Tjenestestedet har ca. 14 årsverk, og er organisert etter BOB-modellen. Som sykepleier vil du være tjenesteansvarlig for 1-2 beboere, og ha ett overordnet ansvar for utarbeidelse og oppfølging av prosedyrer ut i fra tjenestebehovet til innbyggerne. Det er i det daglige arbeidet fokus på enkeltindividenes behov for omsorg og pleie, og tjenestetilbudene er individuelt tilpasset. Det er en høy bemanningsfaktor sammenlignet med andre helsetjenester. Som ansatt vil du ha ett tverrfaglig samarbeid med øvrige ansatte.

Ingen er ferdig utlært, og hos oss vil du få muligheten til faglig utvikling. Vi trenger deg som griper muligheter, viser vei og vil oppnå resultater sammen med andre. Stillingen innebærer turnusarbeid, med for tiden arbeid hver tredje helg.

Arbeidsoppgaver:

Helhetlig ansvar for tjenestene som gis, dette inkluderer utarbeidelse og oppfølging av tiltaksplaner i Gerica
Yte tjenester i henhold til gjeldende tjenestevedtak lov- og  øvrige myndighetskrav. 
Tjenesteansvarlig etter BOB
Delta i daglige aktiviteter med innbyggere.
Veiledning og opplæring av andre ansatte

Utarbeidelse og implementering av medisinske prosedyrer og legemiddelansvar i samarbeid med annen sykepleier

Ansvar for måloppnåelse og resultater i samarbeid med avdelingsleder og kollegaer. 
Samarbeid med pårørende og andre instanser
Bidra til et godt arbeidsmiljø.
Andre oppgaver etter delegasjon

Kvalifikasjoner:

Autorisert sykepleier. Søkere med annen 3-årig helsefagutdannelser kan vurderes for stillingen.
Relevant erfaring med brukergruppen, gjerne erfaring med epilepsi, lungeproblematikk og mennesker med komplekse funksjonsnedsettelser
Kjennskap til IKT og journalføring
Gode norskkunnskaper
Det kreves politiattest ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider som kan være med å videreutvikle tjenester i samarbeid med øvrige ansatte 
Vi søker deg som er løsningsorientert og ansvarsbevisst, og har evnen til å jobbe målrettet
Du bør evne å jobbe både selvstendig, samt å arbeide i team
Du bør være strukturert, og kunne utarbeide og evaluere tjenestene som gis. 
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Krevende og meningsfulle oppgaver
Relevante kurs og opplæring
IA-bedrift og gode velferdsordninger
God forsikrings- og pensjonsordning
Lønnsramme: Sykepleier:  26.06: lønnstrinn 28-41 (490 000- 601 000) Miljøterapeut: 18.08: lønnstrinn 26-38 (479 000 -571 000) I tillegg kommer turnustillegg. 

Intervjuer til stillingen vil gjennomføres torsdag 6 oktober.