Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Villa Enerhaugen er et spesialtilbud for yngre personer med demens. Institusjonen er ett av få steder i Norge som finnes for dem som rammes av demens midt i livet. Vårt hovedmål er at Villa Enerhaugen skal være ledende innen pleie og behandling av yngre personer med demens. Vi har for tiden 32 døgnplasser og seks dagsenterplasser. I tillegg har vi en Råd- og veiledningstjeneste som er et lavterskeltilbud i Oslo kommune. Våre brukere/beboere skal oppleve hverdager med god livskvalitet med fokus på tilrettelagte og interessebaserte aktiviteter, blant annet gjennom implementering av konseptet "Bedre hverdagsliv" og bruk av personsentrert omsorg i miljøbehandlingen. 

Sykepleier vil inngå i tverrfaglig team. Turnus med for tiden arbeid hver tredje helg. Ansvarsvakter på huset kvelds- og helgevakter. Kun elektroniske søknader behandles, og gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

      Utøve sykepleie til yngre personer med demens,

      Legge til rette for brukermedvirkning og personsentrert omsorg

      Ivareta rollen som tjenesteansvarlig sykepleier

  Veilede, undervise og informere beboere, pårørende, medarbeidere, studenter, lærlinger og elever 
  Samarbeide med fagansvarlig sykepleier og øvrige medarbeidere
  Være medvirkende til bruk av relevante digitale løsninger (deriblant velferdsteknologi), og følge gjeldende lovverk og prosedyrer.
  Delta i utvikling- og kvalitetsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Kunnskap og erfaring i demens/psykiatri
 • Relevant erfaring med beboergruppen. Erfaring med personsentrert omsorg er en fordel
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne, minimum dokumentert norskkompetanse tilsvarende nivå C1
 • Fordel med god kjennskap til dokumentasjonssystemet Gerica, MNA (MST) kartlegging, IPLOS og ADL registrering

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert, kunnskapsrik og positiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Serviceorientert
 • Fleksibel, ha evne til» å snu seg rundt»
 • Et brennende hjerte for demensomsorgen.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og flotte kolleger
 • Stort faglig engasjement på huset
 • Pasientnært arbeid, god mulighet for tett oppfølging 
 • Gode lønns-, forsikrings-, og pensjonsforhold
 • Stillingen lønnes i lønnsramme 2607 lønnstrinn 29-42
 • Les mer om Oslo Forsikring og Pensjonsforsikring på www.opf.no

Covid-19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.