Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 1 x 100 %  fast stilling som sykepleier ved Infeksjonsposten 1E, Kristiansand. Arbeid for tiden i 3 delt turnus med arbeid p.t hver 3. helg, samt 2 ekstra helger pr år.

Ved intern ansettelse kan andre stillinger/stillingsstørrelser bli ledig.

Infeksjonsposten er del av Medisinsk avdeling og er en svært spennende og allsidig sengepost. Vi håndterer hovedsakelig medisinske pasienter med ulike diagnoser som f.eks hudinfeksjoner, tropesykdommer, kirurgiske og ortopediske infeksjoner, pasienter med generelle medisinske diagnoser som f.eks pneumoni, erysipelas og UVI. Vi har også ansvar for behandling av covid pasienter ved SSK. Per dags dato har vi 11 senger.

Vi har fokus på verdigrunnlaget til Sørlandet Sykehus: Respekt, Faglig Dyktighet- Engasjement- Tilgjengelighet. Vi ønsker sykepleier som har god samarbeidsevne, god arbeidsmoral, er fleksible og gjerne nytenkende.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Generell sykepleie til medisinske pasienter
 • Håndtering av ulike medikamenter
 • Håndtering av ulike pumper og katetre
 • Kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon av sykepleie
 • Visittgang med lege
 • Sårstell

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra sengepost med 3 delt turnus og gruppesykepleie er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra infeksjonsmedisin eller indremedisinsk sengepost

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team sant gode samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere og arbeide systematisk
 • Godt humør
 • Må kunne holde et høyt arbeidstempo
 • Positiv og løsningsorientert
 • Mestrer å arbeide i 3 delt turnus med arbeid hver 3. helg
 • Lærevillig og et ønske om å holde seg faglig oppdatert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Per dags dato flexiturnus, 3 delt. 
 • Alle tilgjengelige vaksiner for ansatte ved Sørlandet Sykehus. 
 • Et dynamisk arbeidsmiljø med høy faglig bevissthet. 
 • 2 fagdager pr. år
 • Fadderordning for nyansatte