Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe med overvåkning av pasienter med sepsis og andre spennende infeksjonssykdommer?

Har du lyst til å bli en del av vårt dyktige team og en bidragsyter til vårtgode arbeidsmiljø?

Infeksjonsposten på Bærum sykehus er en sengepost for pasienter med ulike infeksjonsmedisinske problemstillinger som sepsis, endokarditt, pneumoni, sårinfeksjoner, kompliserte beininfeksjoner, smittsomme infeksjoner og spondylodiskitt. Vi bruker avansert utstyr til overvåkning og behandling av våre pasienter, og jobber tett tverrfaglig med ulike yrkesgrupper. Vi har godkjente luftsmitteisolater for utredning og behandling av bl.a. tuberkulose, og godt tilrettelagte isolat for pasienter med behov for isolering.

Vi er opptatt av høy faglig kvalitet og har utarbeidet en kompetanseplan for å sikre god opplæring for nyansatte, samt ivareta videre fagutvikling. Vi jobber mye med forbedringsarbeid, med særlig fokus på pasientsikkerhet. Vi har pr i dag ett forbedringsarbeid med fokus på trykksår og ett med fokus på ernæring. Begge er utviklet og drevet av sykepleiergruppen.

Vi har nå ledig 80 % faste stillinger som sykepleier i for tiden 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer
 • Overvåkning av pasienter med sepsis og kompliserte infeksjonssykdommer
 • Deltagelse i forbedringsarbeid
 • Være faglig oppdatert og aktivt søke kunnskap 
 • Veiledning av studenter 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert
 • Pasientorientert
 • Engasjement for pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Dyktige, engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø 
 • Variert og utfordrende arbeidshverdag
 • Fokus på faglig utvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Kompetanseheving gjennom opplæringsprogram, hospitering og internundervisning med egne kompetansedager i turnus i tillegg til faste fagdager
 • Tilrettelegging for videreutdanning innenfor infeksjonssykepleie, diabetes, sår og veiledning
 • Bruk av kalenderplan for mest mulig forutsigbar turnus