Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier 

Offentlig forvaltning

Velkommen som søker til en spennende arbeidsplass med mange flotte sykepleiere og helsefagarbeidere! Vi har mange engasjerte ansatte som brenner for sine fagområder, og vi gleder oss til å få nye kollegaer. Vi har høyt faglig fokus, og ønsker det beste for våre pasienter. 

Sengeposten vår er en del av  Avdeling for poliklinikk og pleie ved sykehuset i Arendal, og vi består av fagfeltene ortopedi, ortogeriatri, geriatri og slag. Som sykepleier hos oss, får man i første omgang opplæring på to av fagfeltene. 

Vi har ledig 100% fast stilling

Hos oss jobber vi p.t tredelt turnus med arbeid p.t. hver 3. helg i tillegg til 2 ekstra helger pr år.

Ved interne ansettelser kan annen stilling bli ledig. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sykepleie til innlagte pasienter
 • Kartlegging av funksjonsnivå
 • Dokumentasjon
 • Medikamenthåndtering 
 • Kommunikasjon med kommunene
 • Delta i tverrfaglige team rundt pasientene
 • Veiledning av sykepleiestudenter

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Interesse for ett eller flere av fagfeltene
 • Kunnskaper i DIPS/metavision er en en fordel

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet 
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Endringsvillig
 • Trives i et miljø med høyt tempo
 • Blid og positiv
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø og mange gode kollegaer
 • Strukturert opplæring
 • Fokus på faglig utvikling
 • Fagdager
 • Mulighet for videreutdanning
 • Et godt arbeidsmiljø
 • P.t. Fleksiturnus 
 • Mulighet for 12 timers vakter med arbeid hver 4. helg (frivillig)
 • Gode pensjonsvilkår