Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Ved Lipidklinikken er det ledig en 100 % fast stilling som sykepleier knyttet til kliniske studier og poliklinikk.
 
Lipidklinikken er et spennende og ledende nasjonalt fagmiljø med poliklinisk virksomhet for utredning og behandling av barn og voksne med arvelige lipidsykdommer, spesielt familiær hyperkolesterolemi. Pasientene kommer fra hele landet. Lipidklinikken har også stor forskningsaktivitet innen klinisk oppdragsforskning for legemiddelindustri med utprøvning av nye medikamenter og/eller behandlingsprinsipper ved lipidsykdommer og diabetes type 2, samt egeninitiert forskning. Lipidklinikken består av et tverrfaglig team med sekretærer, apotektekniker, bioingeniør, sykepleier, leger og kliniske ernæringsfysiologer. Søker vil involveres både i forskningen og i den polikliniske virksomheten.
 
Lipidklinikken har tett samarbeid og er samlokalisert med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi. Kompetansetjenesten er svært aktiv innen informasjons- og kunnskapsformidling, men driver også forskning og biobank sammen med Lipidklinikken. Videre har Lipidklinikken tett samarbeid med Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Enhet for hjerte- og kardiovaskulær genetikk, OUS.
 
Lipidklinikken er en seksjon som er organisert under Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin i Medisinsk klinikk. Avdelingen har en stor klinisk virksomhet med polikliniske og inneliggende pasienter og omfatter forsknings- og undervisningsvirksomhet ved Rikshospitalet og Aker sykehus.


 Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppgaver primært knyttet til det å være studiekoordinator/studiesykepleier ved gjennomføring av kliniske studier
 • Arbeid med det lokale kvalitetsregisteret for familiær hyperkolesterolemi og den lokale biobanken, både administrativt og praktisk
 • Poliklinisk arbeid i nært samarbeid med lege og klinisk ernæringsfysiolog kan være aktuelt
 • Oppfølging av henvendelser fra pasienter, leger og andre faggrupper
 • Aktivt delta på møter og ved utarbeidelse av informasjonsmateriell, rutiner, prosedyrer ol.
 • Undervisning til pasienter, fagpersoner eller studenter kan være aktuelt
 • Annet forefallende administrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Du har norsk autorisasjon som sykepleier
 • Du må ha solid erfaring fra veiledningsarbeid og kunne vise til god kommunikasjons- og formidlingsevne til voksne og barn og dermed beherske norsk særdeles godt, både skriftlig og muntlig
 • Du behersker det datatekniske godt og det er en fordel med kjennskap til registerarbeid
 • Det er en fordel om du har kunnskap og erfaring fra fagområdet lipidsykdommer
 • Erfaring fra poliklinisk arbeid og erfaring fra gjennomføring av forskningsprosjekter vil vektlegges
 • Er du spesialsykepleier eller har du mastergrad er det ingen ulempe

Personlige egenskaper:

 • Interessert, pålitelig, ansvarsbevisst, lærevillig og engasjert
 • Positiv og fleksibel inkludert fleksibilitet til nye arbeidsoppgaver
 • Faglig dyktig og med svært gode samarbeidsevner
 • Nøyaktig og god ordenssans med evne til systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Du jobber like godt i team som selvstendig
 • Du ser på kollegaene som likeverdige uavhengig av bakgrunn

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Godt samarbeidende fagmiljø med kort vei fra forskning til klinisk praksis
 • Likeverdige kollegaer i et tverrfaglig og utviklende arbeidsmiljø med sekretærer, apotektekniker, kliniske ernæringsfysiologer, bioingeniør, studiekoordinator og leger
 • Varierte og interessante oppgaver
 • Du blir en viktig medarbeider i Norges ledende miljø innen lipidfaget
 • Trivelig og trygt arbeidsmiljø med hjelpsomme kollegaer og god stemning
 • Dagstilling.
 • Lønn etter regulativ.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA). Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt

For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.