• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0401, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4620115
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Oslo kommune

Sykepleier

Offentlig forvaltning

Sykepleier med interesse for arbeid med Rus og psykiatri
Hjemmetjenesten, Oslo kommune, Bydel Sagene
 
Arbeidslag Somatikk+ Sagene hjemmebaserte tjenester, Oslo kommune, Bydel Sagene
 
En av våre sykepleiere skall ut i svangerskaps permisjon og derfor er vi på jakt etter deg som liker å arbeide selvstendig med att sammen med andre bidra til økt livskvalitet og bedre tjenester for våre innbyggere.
 
Er du utdannet Sykepleier og brenner før å arbeide med personer som har utfordringer innen både somatikk og psykisk uhelse og/ eller rus? Da synes vi at du skal søke jobb hos oss.
Samfunnsoppdraget til Sagene hjemmebaserte tjenester er at bydelens innbyggere skal bo trygt i eget hjem lengst mulig. Vi arbeider aktivt med tillitsmodellen og arbeider i tverrfaglige arbeidslag. Vi skal tilby tjenester som gir mulighet for mestring i eget liv og er tilpasset innbyggernes behov.
 
Vi søker medarbeider som er engasjert, fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere!
For oss er det viktig å utvikle trygge og gode tjenester med høy faglig kvalitet. Vårt motto er riktig tjeneste
til riktig tid.  Vi skal ha fokus på brukermedvirkning og «hva er viktig for deg?» og kunnskapsbasert praksis skal stå sentralt.
Er du en sykepleier med et ønske om å videreutvikle tjenesten i tråd med morgendagens omsorg, ønsker
vi at du søker jobb hos oss.
 
Bydel Sagene er en spennende bydel under rask utvikling midt i storbyen. Vi er en attraktiv sentrumsbydel med gangavstand til våre brukere.
Sykepleier stillingen er 100% turnus stilling i arbeidslag somatikk+. Somatikk + er ett arbeidslag i hjemmesykepleien som arbeider med brukere med utfordringer innen rus og psykiatri.  

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver
-        Arbeid i arbeidslag somatikk+  som arbeider med brukere med rus og/ eller psykiatri utfordringer i              tillegg til somatiske sykdommer
-        Utføre pleie- og omsorgsoppgaver til bydelens brukere i henhold til gjeldende vedtak og brukerens             behov
-        Bidra til å sikre at oppgaver utføres i henhold til kvalitetskrav og lovverk
-        Observere og vurdere helsetilstand
-        Tjenesteansvarlig og ansvarsvakt kveld og helg, samt koordinering av tjenestene ved behov
-        Bidra i planlegging, vurdering og koordinering av omfang og tilbud samt iverksette mål og tiltak                    sammen med bruker, for å bidra til at brukeren skal oppleve trygghet og egenmestring, med et mål            om at brukeren i størst mulig grad skal kunne bli selvstendig i sine daglige gjøremål
-        Undervise, veilede og informere studenter, kolleger, pasienter og pårørende
-        Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukeren opplever trygghet og                         mestring. Vi ønsker å gi brukeren høyere livskvalitet og mulighet til å bo hjemme lengre gjennom                 forebyggende behandling/tiltak
-        Forebygge reinnleggelser på sykehus/helsehus ved ekstra innsats i hjemmet
-        Arbeide tverrfaglig i arbeidslag sammen med aktuelle interne og eksterne samarbeidspartnere
-        Være kontinuerlig oppdatert på det som skjer innen fagområdet, og innhente kunnskap når det er
          Nødvendig
-        Aktivt bruk av velferdsteknologiske verktøy hvor dette er mulig

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner
krav
-        Norsk autorisasjon som sykepleier, HPR nummer registreres i CV ved søknad
-        Krav om erfaring fra arbeid med brukere som har sammensatte problemstillinger, fortrinnsvis fra                hjemmetjenesten
-        Dokumentert relevant videreutdanning/ kurs
-        Kjennskap til relevant lovverk
-        Dokumentert norskkunnskaper i henhold til kommunens krav
-        Gyldig politiattest

Ønskelig
-         
-        Ønskelig med erfaring fra bruk av velferdsteknologi
-        Ønskelig med erfaring fra / kjennskap til arbeidslag metodikk og tillitsmodellen
-        Gode tekniske ferdigheter og erfaring av Gerica som journalsystem
-        Dokumentert erfaring fra/ interesse for arbeid med psykisk uhelse og rus
-        Ønskelig med kjennskap til resursfremmende samtaler /motiverende Intervju som et viktig                           arbeidsredskap i det daglige arbeidet.
         Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt med særlig fokus på samarbeidsevne og selvstendighet

Personlige egenskaper:

Personlige egenskaper
-        Du er løsningsfokusert og kan arbeide selvstendig
-        Du er en gledesspredere som kan motivere og engasjere brukere og kolleger
-        Du er pliktoppfyllende, fleksibel og klarer å tilpasse deg endringer
-        Du har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
-        Du er komfortabel med å ta selvstendige faglige avgjørelser
-        Du inngir trygghet, er tydelig, motiverende og tilstedeværende
-        Du er interessert av fag, har god fag innsikt og ønsker å lære mer
-        Du har god arbeidskapasitet og liker ett fysisk jobb
-        Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og liker å jobba i tverrfaglige team
-        Du takler høyt arbeidspress og stressende situasjoner
-        Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos brukere

Vi tilbyr:

Vi tilbyr
Et godt arbeidsmiljø med fokus på fag, tverrfaglig samarbeid, pågangsmot og åpenhet
Et variert, selvstendig og meningsfull jobb med spennende og faglige utfordringer
Moderne lokaler i umiddelbar nærhet til knutepunkt for kollektiv transport. Bydel Sagene er en bydel med gåavstand til våre brukere så vi tilbyr både frisk luft og motion på arbeidstid
Gode tjenestepensjon -og forsikringsordninger i Oslo Pensjonsforsikring
Lønnsplassering i lønnstrinn 29-42 i Oslo kommunes regulativ, avhengig av erfaring og kompetanse   

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  26.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0401, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4620115
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune