• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970049
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Sykepleier på Prindsen mottakssenter

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltilbud for personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte, står sentralt i arbeidet. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer, som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon og/eller økonomiske og sosiale vansker. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeid, der et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.

Prindsen mottakssenter bidrar med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Det tilbys rent smittevernutstyr, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester som sårstell, akuttovernatting, hjelp til hjemreise for personer med bostedsadresse utenfor Oslo, og kartlegging av  situasjon og behov, med mulighet for oppfølging og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter. Tjenestene er organisert i tre team: Brukerrommet, Akuttovernattingen og Mottaksteamet.

Prindsen mottakssenter ligger i Oslo sentrum og er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune. Vi har 68 årsverk bestående av bl.a. renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, psykolog, erfaringskonsulent og ledere. I tillegg er det nedsatt et brukerråd med representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Mottaksteamet, Feltpleien har ledig en fast 100 % sykepleierstilling. Arbeidet innebærer turnus dag, kveld og helg. Prindsen mottakssenter har åpent alle dager hele året, og tilbyr helsetjenester til mottakssenterets målgruppe. Det utføres samtaler, helseundersøkelser, vaksinering, behandling av sår og infeksjoner, samt kort- og langtidsoppfølging av pasienter med sammensatte behov. Medarbeidere på Prindsen mottakssenter må påberegne å jobbe på tvers av team etter behov.

Arbeidsoppgaver:

 • Samtale, kartlegging og veiledning av helsespørsmål                                                                                          
 • Kort -og langtidsoppfølging av pasienter med sammensatte behov
 • Samarbeid med fastlege, sykehus og relevante instanser innenfor hjelpeapparatet
 • Vaksinering og behandling av sår og infeksjoner
 • Det må påregnes organisatoriske endringer, noe som kan føre til at arbeidsoppgaver og turnus kan endres

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Klinisk erfaring
 • Erfaring og interesse for behandling og oppfølging av personer med alvorlige somatisk og psykisk helseproblematikk i kombinasjon med rusmiddelbruk
 • God kjennskap til relevant tiltaksapparat
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter
 • Tilfredsstillende politiattest kreves, og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Vi søker etter deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er god på selvledelse - tar initiativ og fullfører
 • Er fleksibel, med evne til å tilpasse seg en hektisk hverdag
 • Evner å stå i utfordrende og uforutsette situasjoner
 • Evner å møte mennesker i krise
 • Kan jobbe selvstendig med sykepleiefaglige oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø innen et fagfelt i stadig endring
 • En arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • Muligheter for fagutvikling
 • Sentral beliggenhet i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter
 • nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som sykepleier i fast stilling: ltr. 31-44 (p.t kr. 490 100 - kr. 611 700 per år i 100 % stilling) i Oslo Kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet samt turnustillegg.

 

 • Vitnemål, HPR-nr., karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
   
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3970049
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune